ATILIM ÜNİVERSİTESİ, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü olarak, geçtiğimiz yıl ikincini gerçekleştirdiğimiz Liselerarası Yemek Yarışması “FAT CHEF 3” bu yıl18 Nisan’da, 40 lisenin katılımıyla yapılacaktır. Her lise yarışmaya üç öğrenci ile katılacaktır,  Yarışmada hazırlanan yemekler, sektörün deneyimli uzmanları ve aşçıları tarafından değerlendirilerek; yarışma sonrası dereceye girenlere, Atılım Üniversitesi ve yarışmaya destek veren kuruluşlar (TAFED, BAŞADDER, TÜRSAB, TUROFED, TYD, İNOKSAN) tarafından çeşitli ödüller verilecektir.  Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmanın amacı; gastronomi eğitimiyle ilgili olarak gençlerde bilinç oluşturmak, bölümümüzün “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” programını hem liselere hem sektöre tanıtmak,  ve sektör-üniversite işbirliğini gerçekleştirmektir. Yarışma bu yıl iki kategoride gerçekleşecektir; meslek liseleri öğrencileri için “Profesyonel Liseliler” ve diğer liselerdeki öğrenciler için“Amatör Liseliler”

Yarışmanın Sektörel PAYDAŞLARI; TAFED, BASATDER, TUROFED, TURSAB, TYD, ANKARA İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, İNOKSANApp\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2079 [site_id] => 28 [title_tr] => Fat Chef [title_en] => Liselerarası Yemek Yarışması “FAT CHEF 3 [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü olarak, geçtiğimiz yıl ikincini gerçekleştirdiğimiz Liselerarası Yemek Yarışması “FAT CHEF 3” bu yıl18 Nisan’da, 40 lisenin katılımıyla yapılacaktır. Her lise yarışmaya üç öğrenci ile katılacaktır,  Yarışmada hazırlanan yemekler, sektörün deneyimli uzmanları ve aşçıları tarafından değerlendirilerek; yarışma sonrası dereceye girenlere, Atılım Üniversitesi ve yarışmaya destek veren kuruluşlar (TAFED, BAŞADDER, TÜRSAB, TUROFED, TYD, İNOKSAN) tarafından çeşitli ödüller verilecektir.  Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmanın amacı; gastronomi eğitimiyle ilgili olarak gençlerde bilinç oluşturmak, bölümümüzün “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” programını hem liselere hem sektöre tanıtmak,  ve sektör-üniversite işbirliğini gerçekleştirmektir. Yarışma bu yıl iki kategoride gerçekleşecektir; meslek liseleri öğrencileri için “Profesyonel Liseliler” ve diğer liselerdeki öğrenciler için“Amatör Liseliler”

Yarışmanın Sektörel PAYDAŞLARI; TAFED, BASATDER, TUROFED, TURSAB, TYD, ANKARA İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, İNOKSAN

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü olarak, geçtiğimiz yıl ikincini gerçekleştirdiğimiz Liselerarası Yemek Yarışması “FAT CHEF 3” bu yıl18 Nisan’da, 40 lisenin katılımıyla yapılacaktır. Her lise yarışmaya üç öğrenci ile katılacaktır,  Yarışmada hazırlanan yemekler, sektörün deneyimli uzmanları ve aşçıları tarafından değerlendirilerek; yarışma sonrası dereceye girenlere, Atılım Üniversitesi ve yarışmaya destek veren kuruluşlar (TAFED, BAŞADDER, TÜRSAB, TUROFED, TYD, İNOKSAN) tarafından çeşitli ödüller verilecektir.  Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmanın amacı; gastronomi eğitimiyle ilgili olarak gençlerde bilinç oluşturmak, bölümümüzün “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” programını hem liselere hem sektöre tanıtmak,  ve sektör-üniversite işbirliğini gerçekleştirmektir. Yarışma bu yıl iki kategoride gerçekleşecektir; meslek liseleri öğrencileri için “Profesyonel Liseliler” ve diğer liselerdeki öğrenciler için“Amatör Liseliler”

Yarışmanın Sektörel PAYDAŞLARI; TAFED, BASATDER, TUROFED, TURSAB, TYD, ANKARA İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, İNOKSAN

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-04-11 00:00:00 [end] => 2015-04-11 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-04-11 16:35:38 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:45 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => fat-chef-7498 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2079 [site_id] => 28 [title_tr] => Fat Chef [title_en] => Liselerarası Yemek Yarışması “FAT CHEF 3 [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130, Turizm ve Otel \u0130\u015fletmecili\u011fi Bölümü olarak, geçti\u011fimiz y\u0131l ikincini gerçekle\u015ftirdi\u011fimiz Liseleraras\u0131 Yemek Yar\u0131\u015fmas\u0131 “FAT CHEF 3”<\/strong> bu y\u0131l18 Nisan’da, 40 lisenin<\/strong> kat\u0131l\u0131m\u0131yla yap\u0131lacakt\u0131r. Her lise yar\u0131\u015fmaya üç ö\u011frenci ile kat\u0131lacakt\u0131r,  Yar\u0131\u015fmada haz\u0131rlanan yemekler, sektörün deneyimli uzmanlar\u0131 ve a\u015fç\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan de\u011ferlendirilerek; yar\u0131\u015fma sonras\u0131 dereceye girenlere, At\u0131l\u0131m Üniversitesi ve yar\u0131\u015fmaya destek veren kurulu\u015flar (TAFED, BA\u015eADDER, TÜRSAB, TUROFED, TYD, \u0130NOKSAN) taraf\u0131ndan çe\u015fitli ödüller verilecektir.  Bu y\u0131l üçüncüsünü düzenledi\u011fimiz yar\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131; gastronomi e\u011fitimiyle<\/strong> ilgili olarak gençlerde bilinç olu\u015fturmak, bölümümüzün “Gastronomi ve Mutfak Sanatlar\u0131<\/strong>” program\u0131n\u0131 hem liselere hem sektöre tan\u0131tmak,  ve sektör-üniversite i\u015fbirli\u011fini gerçekle\u015ftirmektir. Yar\u0131\u015fma bu y\u0131l iki kategoride gerçekle\u015fecektir; meslek liseleri ö\u011frencileri için “Profesyonel Liseliler”<\/strong> ve di\u011fer liselerdeki ö\u011frenciler için“Amatör Liseliler”<\/strong><\/p>

Yar\u0131\u015fman\u0131n Sektörel PAYDA\u015eLARI;<\/strong> TAFED, BASATDER, TUROFED, TURSAB, TYD, ANKARA \u0130L TUR\u0130ZM MÜDÜRLÜ\u011eÜ, \u0130NOKSAN<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130, Turizm ve Otel \u0130\u015fletmecili\u011fi Bölümü olarak, geçti\u011fimiz y\u0131l ikincini gerçekle\u015ftirdi\u011fimiz Liseleraras\u0131 Yemek Yar\u0131\u015fmas\u0131 “FAT CHEF 3”<\/strong> bu y\u0131l18 Nisan’da, 40 lisenin<\/strong> kat\u0131l\u0131m\u0131yla yap\u0131lacakt\u0131r. Her lise yar\u0131\u015fmaya üç ö\u011frenci ile kat\u0131lacakt\u0131r,  Yar\u0131\u015fmada haz\u0131rlanan yemekler, sektörün deneyimli uzmanlar\u0131 ve a\u015fç\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan de\u011ferlendirilerek; yar\u0131\u015fma sonras\u0131 dereceye girenlere, At\u0131l\u0131m Üniversitesi ve yar\u0131\u015fmaya destek veren kurulu\u015flar (TAFED, BA\u015eADDER, TÜRSAB, TUROFED, TYD, \u0130NOKSAN) taraf\u0131ndan çe\u015fitli ödüller verilecektir.  Bu y\u0131l üçüncüsünü düzenledi\u011fimiz yar\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131; gastronomi e\u011fitimiyle<\/strong> ilgili olarak gençlerde bilinç olu\u015fturmak, bölümümüzün “Gastronomi ve Mutfak Sanatlar\u0131<\/strong>” program\u0131n\u0131 hem liselere hem sektöre tan\u0131tmak,  ve sektör-üniversite i\u015fbirli\u011fini gerçekle\u015ftirmektir. Yar\u0131\u015fma bu y\u0131l iki kategoride gerçekle\u015fecektir; meslek liseleri ö\u011frencileri için “Profesyonel Liseliler”<\/strong> ve di\u011fer liselerdeki ö\u011frenciler için“Amatör Liseliler”<\/strong><\/p>

Yar\u0131\u015fman\u0131n Sektörel PAYDA\u015eLARI;<\/strong> TAFED, BASATDER, TUROFED, TURSAB, TYD, ANKARA \u0130L TUR\u0130ZM MÜDÜRLÜ\u011eÜ, \u0130NOKSAN<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-04-11 00:00:00 [end] => 2015-04-11 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-04-11 16:35:38 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:45 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => fat-chef-7498 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1