Kazakistan - 21 11 2014

Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Atılım Üniversitesinde.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından iki yıldır uygulanan pek çok diplomatın öğrenciler, akademisyenler ve konunun muhatapları ile buluşmasına aynı zamanda fikir alışverişine imkan sağlayan Diplomacy O'clock programının bu dönem üçüncü konuğu kendisi de dünyaca tanınan bir bilim adamı olan Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev oldu. 2 Aralık 2014 Salı günü saat 11.00’de gerçekleşen konuşma, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve basın mensupları tarafından takip edildi. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi olmadan önce ülkesinin Rusya Federasyonu nezdinde Büyükelçiliği ve Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.  

Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ve beraberindeki heyetin kısa bir kampus gezisinin ardından Atılım Üniversitesi Kütüphanesi, Kadriye Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen Konferans, aynı zamanda atilimtv.atilim.edu.tr adresinden canlı olarak yayınlandı. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev konuşmasında Kazakistan’ın hızla kalkınmasında çok taraflı işbirliği ve eğitime verilen özel önemi vurgularken, Kazakistan’ın Avrasya coğrafyasında her türlü işbirliği platformunun kuruluşunun öncüsü olduğu gerçeğini hatırlattı.App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2171 [site_id] => 28 [title_tr] => Kazakistan [title_en] => Kazakistan [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Atılım Üniversitesinde.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından iki yıldır uygulanan pek çok diplomatın öğrenciler, akademisyenler ve konunun muhatapları ile buluşmasına aynı zamanda fikir alışverişine imkan sağlayan Diplomacy O'clock programının bu dönem üçüncü konuğu kendisi de dünyaca tanınan bir bilim adamı olan Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev oldu. 2 Aralık 2014 Salı günü saat 11.00’de gerçekleşen konuşma, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve basın mensupları tarafından takip edildi. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi olmadan önce ülkesinin Rusya Federasyonu nezdinde Büyükelçiliği ve Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.  

Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ve beraberindeki heyetin kısa bir kampus gezisinin ardından Atılım Üniversitesi Kütüphanesi, Kadriye Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen Konferans, aynı zamanda atilimtv.atilim.edu.tr adresinden canlı olarak yayınlandı. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev konuşmasında Kazakistan’ın hızla kalkınmasında çok taraflı işbirliği ve eğitime verilen özel önemi vurgularken, Kazakistan’ın Avrasya coğrafyasında her türlü işbirliği platformunun kuruluşunun öncüsü olduğu gerçeğini hatırlattı.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Atılım Üniversitesinde.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından iki yıldır uygulanan pek çok diplomatın öğrenciler, akademisyenler ve konunun muhatapları ile buluşmasına aynı zamanda fikir alışverişine imkan sağlayan Diplomacy O'clock programının bu dönem üçüncü konuğu kendisi de dünyaca tanınan bir bilim adamı olan Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev oldu. 2 Aralık 2014 Salı günü saat 11.00’de gerçekleşen konuşma, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve basın mensupları tarafından takip edildi. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi olmadan önce ülkesinin Rusya Federasyonu nezdinde Büyükelçiliği ve Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.  

Sayın Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ve beraberindeki heyetin kısa bir kampus gezisinin ardından Atılım Üniversitesi Kütüphanesi, Kadriye Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen Konferans, aynı zamanda atilimtv.atilim.edu.tr adresinden canlı olarak yayınlandı. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev konuşmasında Kazakistan’ın hızla kalkınmasında çok taraflı işbirliği ve eğitime verilen özel önemi vurgularken, Kazakistan’ın Avrasya coğrafyasında her türlü işbirliği platformunun kuruluşunun öncüsü olduğu gerçeğini hatırlattı.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-11-21 00:00:00 [end] => 2015-11-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-11-21 16:49:44 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:27 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => kazakistan-8566 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2171 [site_id] => 28 [title_tr] => Kazakistan [title_en] => Kazakistan [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Say\u0131n Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev At\u0131l\u0131m Üniversitesinde.<\/strong><\/p>

At\u0131l\u0131m Üniversitesi \u0130\u015fletme Fakültesi taraf\u0131ndan iki y\u0131ld\u0131r uygulanan pek çok diplomat\u0131n ö\u011frenciler, akademisyenler ve konunun muhataplar\u0131 ile bulu\u015fmas\u0131na ayn\u0131 zamanda fikir al\u0131\u015fveri\u015fine imkan sa\u011flayan Diplomacy O'clock program\u0131n\u0131n bu dönem üçüncü konu\u011fu kendisi de dünyaca tan\u0131nan bir bilim adam\u0131 olan Say\u0131n Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev oldu. 2 Aral\u0131k 2014 Sal\u0131 günü saat 11.00’de gerçekle\u015fen konu\u015fma, üniversite ö\u011frencileri, akademisyenler ve bas\u0131n mensuplar\u0131 taraf\u0131ndan takip edildi. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi olmadan önce ülkesinin Rusya Federasyonu nezdinde Büyükelçili\u011fi ve Kazakistan Cumhuriyeti E\u011fitim ve Bilim Bakanl\u0131\u011f\u0131 görevlerinde bulunmu\u015ftu.  <\/p>

Say\u0131n Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ve beraberindeki heyetin k\u0131sa bir kampus gezisinin ard\u0131ndan At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kütüphanesi, Kadriye Zaim Konferans Salonunda gerçekle\u015fen Konferans, ayn\u0131 zamanda atilimtv.atilim.edu.tr adresinden canl\u0131 olarak yay\u0131nland\u0131. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev konu\u015fmas\u0131nda Kazakistan’\u0131n h\u0131zla kalk\u0131nmas\u0131nda çok tarafl\u0131 i\u015fbirli\u011fi ve e\u011fitime verilen özel önemi vurgularken, Kazakistan’\u0131n Avrasya co\u011frafyas\u0131nda her türlü i\u015fbirli\u011fi platformunun kurulu\u015funun öncüsü oldu\u011fu gerçe\u011fini hat\u0131rlatt\u0131.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Say\u0131n Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev At\u0131l\u0131m Üniversitesinde.<\/strong><\/p>

At\u0131l\u0131m Üniversitesi \u0130\u015fletme Fakültesi taraf\u0131ndan iki y\u0131ld\u0131r uygulanan pek çok diplomat\u0131n ö\u011frenciler, akademisyenler ve konunun muhataplar\u0131 ile bulu\u015fmas\u0131na ayn\u0131 zamanda fikir al\u0131\u015fveri\u015fine imkan sa\u011flayan Diplomacy O'clock program\u0131n\u0131n bu dönem üçüncü konu\u011fu kendisi de dünyaca tan\u0131nan bir bilim adam\u0131 olan Say\u0131n Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev oldu. 2 Aral\u0131k 2014 Sal\u0131 günü saat 11.00’de gerçekle\u015fen konu\u015fma, üniversite ö\u011frencileri, akademisyenler ve bas\u0131n mensuplar\u0131 taraf\u0131ndan takip edildi. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi olmadan önce ülkesinin Rusya Federasyonu nezdinde Büyükelçili\u011fi ve Kazakistan Cumhuriyeti E\u011fitim ve Bilim Bakanl\u0131\u011f\u0131 görevlerinde bulunmu\u015ftu.  <\/p>

Say\u0131n Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ve beraberindeki heyetin k\u0131sa bir kampus gezisinin ard\u0131ndan At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kütüphanesi, Kadriye Zaim Konferans Salonunda gerçekle\u015fen Konferans, ayn\u0131 zamanda atilimtv.atilim.edu.tr adresinden canl\u0131 olarak yay\u0131nland\u0131. Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev konu\u015fmas\u0131nda Kazakistan’\u0131n h\u0131zla kalk\u0131nmas\u0131nda çok tarafl\u0131 i\u015fbirli\u011fi ve e\u011fitime verilen özel önemi vurgularken, Kazakistan’\u0131n Avrasya co\u011frafyas\u0131nda her türlü i\u015fbirli\u011fi platformunun kurulu\u015funun öncüsü oldu\u011fu gerçe\u011fini hat\u0131rlatt\u0131.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-11-21 00:00:00 [end] => 2015-11-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-11-21 16:49:44 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:27 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => kazakistan-8566 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1