Justin Friedman, Atılım Üniversitesi'nin 'Diplomasi Saati'ndeydi

 
ABD Büyükelçiliği'nin Siyasi İşler Müsteşarı Justin Friedman, 11 Aralık tarihinde Atılım Üniversitesi'nde "Türkiye-ABD İlişkileri: Daha Güçlü Bir Ortaklık İnşaası" konulu bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hasan Ünal başkanlığında Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yürütülen 'Diplomasi Saati'ne konuk olan Justin Friedman konuşmasında ABD dış politikasının beş ana temel üzerinde inşaa edildiğinin altını çizdi; demokrasi, insan hakları, ekonomik bağımsızlık, hukukun üstünlüğü ve iyi komşuluk ilişkileri. Türk-Amerikan ilişkilerinde artarak gelişen dostluğa ve işbirliğine vurgu yapan Justin Friedman, NATO'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Amerikalı firmaların Türkiye'de yaptığı yatırımlara uzanan geniş bir yelpazede Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldı .

Üniversite'nin Kadriye Zaim Konferans Salonu'nunda yaklaşık 200 öğrenci ve akdemisyenin katılımı ile gerçekleştirilen etkileşimli konferansta, Justin Friedman'a sunumu sonrasında öğrencilerin sorularını cevapladı.
______________________

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NsOphtg3g0s&list=UUGIcXRe6RDMC8ODhtWhHklQ
-------------------------------------


App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2202 [site_id] => 28 [title_tr] => justin-2 [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Justin Friedman, Atılım Üniversitesi'nin 'Diplomasi Saati'ndeydi

 
ABD Büyükelçiliği'nin Siyasi İşler Müsteşarı Justin Friedman, 11 Aralık tarihinde Atılım Üniversitesi'nde "Türkiye-ABD İlişkileri: Daha Güçlü Bir Ortaklık İnşaası" konulu bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hasan Ünal başkanlığında Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yürütülen 'Diplomasi Saati'ne konuk olan Justin Friedman konuşmasında ABD dış politikasının beş ana temel üzerinde inşaa edildiğinin altını çizdi; demokrasi, insan hakları, ekonomik bağımsızlık, hukukun üstünlüğü ve iyi komşuluk ilişkileri. Türk-Amerikan ilişkilerinde artarak gelişen dostluğa ve işbirliğine vurgu yapan Justin Friedman, NATO'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Amerikalı firmaların Türkiye'de yaptığı yatırımlara uzanan geniş bir yelpazede Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldı .

Üniversite'nin Kadriye Zaim Konferans Salonu'nunda yaklaşık 200 öğrenci ve akdemisyenin katılımı ile gerçekleştirilen etkileşimli konferansta, Justin Friedman'a sunumu sonrasında öğrencilerin sorularını cevapladı.
______________________

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NsOphtg3g0s&list=UUGIcXRe6RDMC8ODhtWhHklQ
-------------------------------------
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

U.S. Embassy Political Counselor Justin Friedman Was Hosted At Atilim University’s “Diplomacy O’Clock Conference Series”

December 11, 2014

U.S. Embassy Political Counselor Justin Friedman discussed U.S. foreign policy values to build stronger partnerships in U.S.-Turkish relations with 200 students at Atilim University. Mr. Friedman talked about the U.S. foreign policy values being democracy, human rights, economic liberty, rule of law and being a good neighbor, partnerships and the current challenges in the region. Mr. Friedman stated that U.S. and Turkey are good friends and partners and will continue to be in the future.

--------------------------------------

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NsOphtg3g0s&list=UUGIcXRe6RDMC8ODhtWhHklQ

-------------------------------------
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2014-12-22 00:00:00 [end] => 2015-12-22 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-12-22 17:12:14 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:22 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => justin2-8711 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2202 [site_id] => 28 [title_tr] => justin-2 [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Justin Friedman, At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nin 'Diplomasi Saati'ndeydi<\/h1>
 <\/div> <\/div>
ABD Büyükelçili\u011fi'nin Siyasi \u0130\u015fler Müste\u015far\u0131 Justin Friedman, 11 Aral\u0131k tarihinde At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nde "Türkiye-ABD \u0130li\u015fkileri: Daha Güçlü Bir Ortakl\u0131k \u0130n\u015faas\u0131" konulu bir konu\u015fma yapt\u0131.

Prof. Dr. Hasan Ünal ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler Bölümü taraf\u0131ndan yürütülen 'Diplomasi Saati'ne konuk olan Justin Friedman konu\u015fmas\u0131nda ABD d\u0131\u015f politikas\u0131n\u0131n be\u015f ana temel üzerinde in\u015faa edildi\u011finin alt\u0131n\u0131 çizdi; demokrasi, insan haklar\u0131, ekonomik ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k, hukukun üstünlü\u011fü ve iyi kom\u015fuluk ili\u015fkileri. Türk-Amerikan ili\u015fkilerinde artarak geli\u015fen dostlu\u011fa ve i\u015fbirli\u011fine vurgu yapan Justin Friedman, NATO'dan Balkanlara, Orta Do\u011fu'dan Amerikal\u0131 firmalar\u0131n Türkiye'de yapt\u0131\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131mlara uzanan geni\u015f bir yelpazede Türk-Amerikan ili\u015fkilerini ele ald\u0131 .

Üniversite'nin Kadriye Zaim Konferans Salonu'nunda yakla\u015f\u0131k 200 ö\u011frenci ve akdemisyenin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile gerçekle\u015ftirilen etkile\u015fimli konferansta, Justin Friedman'a sunumu sonras\u0131nda ö\u011frencilerin sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131.
______________________

Youtube:<\/strong> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NsOphtg3g0s&list=UUGIcXRe6RDMC8ODhtWhHklQ<\/a><\/div>
-------------------------------------<\/div>

Web:<\/strong> http:\/\/turkish.turkey.usembassy.gov\/friedman_atilim_universitesi.html<\/a><\/p> <\/div>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

U.S. Embassy Political Counselor Justin Friedman Was Hosted At Atilim University’s “Diplomacy O’Clock Conference Series”<\/p>

December 11, 2014<\/p>

U.S. Embassy Political Counselor Justin Friedman discussed U.S. foreign policy values to build stronger partnerships in U.S.-Turkish relations with 200 students at Atilim University. Mr. Friedman talked about the U.S. foreign policy values being democracy, human rights, economic liberty, rule of law and being a good neighbor, partnerships and the current challenges in the region. Mr. Friedman stated that U.S. and Turkey are good friends and partners and will continue to be in the future.<\/p>

--------------------------------------<\/p>

Youtube:<\/strong> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NsOphtg3g0s&list=UUGIcXRe6RDMC8ODhtWhHklQ<\/a><\/p>

-------------------------------------<\/div>

Web:<\/strong> http:\/\/turkish.turkey.usembassy.gov\/friedman_atilim_universitesi.html<\/a><\/p> <\/div>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2014-12-22 00:00:00 [end] => 2015-12-22 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2014-12-22 17:12:14 [updated_at] => 2017-10-16 13:50:22 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => justin2-8711 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [name_en] => School of Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme-fakultesi [slug_en] => school-of-business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":430309,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1561726458-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":188517,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"},"caption":"1520604648-isletme_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme-fakultesi\/1520604648-isletme_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 15:39:17 [updated_at] => 2019-06-28 12:54:22 [type_id] => 7 [google] => [default_lang] => en [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 1 [lft] => 62 [rgt] => 83 [depth] => 1 [color] => a91438 [url] => fom [home_page_id] => 621 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 78 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => Bölümler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [title] => Fakülte [slug] => fakulte [created_at] => [updated_at] => 2018-08-17 14:29:05 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Fakülte Kadroları [dep_label_en] => Faculty Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1