Nurettin Özdebir Atılım'daydı - 25 02 2015

Girişimcilik Eğitim Serileri’nin ikincisi İşletme Fakültesi ve ARGEDA TTO işbirliği ile 2014-2015 Bahar dönemi ile birlikte tekrar başladı.

Girişimcilik ve Yenilik başlığı altında iş dünyası ile akademiyi bir araya getirmeye devam ettiğimiz eğitimlerin bu dönem ki ikinci konuğu Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Nurettin Özdebir oldu. Atılım Üniversitesi öğrencilerinin ilgi ve katılımının yüksek olduğu etkinlikte, Sayın Özdebir'in konuşması ve soru cevap kısmına yer verildi.

Uzun yıllardan gelen sanayicilik birikimi ve iş hayatındaki girişimcilik ve yöneticilik deneyimlerini aktardığı konuşmasında, Sayın Başkan globalleşme süreci ile Avrupa ve Amerika arasında imzalanması gündemde olan ticaret anlaşmalarının Türkiye'nin sanayi ve dış ticaretine muhtemel etkilerini değerlendirdi. Bunun yanında faiz ve kur politikalarının reel sektöre etkilerine örnekler verdi.

Küreselleşen iş hayatında rekabetçi üstünlük elde etmenin yenilik ve farklılaşmadan geçtiğinin belirtildiği konuşmada, uluslararası piyasalarda yer elde etmeye çalışan işletmelerin oyunun dışında kalmamak için ürün ve süreçlerini sürekli iyileştirmeleri gerekliliği üzerinde duruldu. Özdebir, işletmeler için bilgiye erişimin daha kolay olduğu bir teknoloji çağında yaşadığımızı belirtirken, işletmeler için önemli olanın elde edilen bilginin farklı ürün ve süreçlere dönüştürme becerisi olduğunun altını çizdi.

Özdebir, İş hayatında öğrenme yeteneği ve merak sahibi gençlerin iş hayatında rakiplerinin bir adım önüne geçtiğini belirtirken, sorun çözmeye odaklanan ve grup içinde var olabilen bireylerin günümüz iş dünyasında başarılı olabileceği bilgisini öğrenciler ile paylaştı. Atılım Üniversitesi öğrencilerini girişimciliğe teşvik ettiği konuşmasında, girişimcilerin sevdikleri işlere yoğunlaşarak başarıyı yakalayabileceğini vurguladı. Yenilik ve inovasyonun sanayi üretiminin merkezinde konumlanacağını, gelecekteki sanayi sektöründeki girişimlerinin yeni fikirlere ve yaratılacak katma değere dayalı olduğunu sözlerine ekledi. 

Sayın Özdebir, konuşmasında Ankara özelinde katma değeri yüksek sanayinin gelişmesi için yapılması gerekenlere dair önerilere yer verirken, bu sanayi kollarında çalışabilecek kalifiye eleman yetersizliğine değindi. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki endüstri meslek lisesi öğrencilerinin tamamının mezuniyet sonrası işe yerleştiği bilgisini aktardı, talebin bu türden sektörle iç içe okulların mezunlarına yönelik olduğunu belirtti.