Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Son Değerlendirme Sonucu

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME SONUCU

 

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 puan ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan 1 aday olması sebebi ile, en yüksek toplam değere Furkan Burak Bağcı ulaşmıştır. Bu sonuçlar ile aday Furkan Burak Bağcı değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Yedek aday, yeterli puan alınamadığından seçilememiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Furkan Burak Bağcı

83,71

25,113

88,75

8,875

3,38

85,53

25,659

65

19,5

79,147

2

Yiğit Acarbay

80,50

24,15

90,00

8,500

3,35

83,75

25,125

----

-----

Başarısız

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.