Öğretim Üyesi Alımı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrolarına başvuracak  adayların başvuruda aranılan belgelerini başvurdukları bölümü ve uzmanlık alanlarını belirten dilekçelerine ekleyerek  24 Ağustos 2015 tarihi mesai bitimine  kadar şahsen veya e-posta (atiliminfo@atilim.edu.tr) ile  Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Elektrik -Elektronik Mühendisliği Bölümü

1 (Profesör)

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği alanında uzmanlığı olan

 

1.Doktora belgesi

2.Doçentlik belgesi

3.Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

4.Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5.Özgeçmiş

6.1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik  Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Doçent

veya

Yardımcı Doçent)

1- Tercihen Mekatronik Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmak,

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak,

3- Atılım Üniversitesi akademik atama ve yükseltme yönergesinde belirtilen Yardımcı Doçent veya Doçent kadrolarına atanabilecek vasıflara sahip olmak,

4- Çok iyi düzeyde İngilizce dilinde lisans ve lisansüstü ders vermek, 
5- Ulusal ve uluslararası düzeylerde akademik ve endüstriyel araştırma  yapabilmek, araştırma çalışmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

1.Doktora belgesi

2.Doçentlik belgesi

3.Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

4.Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5.Özgeçmiş

6.1 adet fotoğraf