Akademik Personel Alımı İlanı

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını ilanın yayımlandığı 11.02.2016 tarihinden  itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen  iletmeleri gerekir.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 (Doçent)

 

1-  Uygulamalı Matematik alanında Doçent ünvanına sahip olmak.

2- Uygulamalı Matematik alanında Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve atama yönergesinde belirtilen  Doçent kadrosuna  atanabilecek vasıflara sahip olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

 

1- Bilişsel bilimler alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak

2- Algı, hafıza,  bilişsel süreçler ve davranış fizyolojisi konularında ders verme deneyimi olan, bu dersleri verebilecek ve bu konularda araştırma yapabilecek uzmanlığa sahip olmak

3- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve atama yönergesinde belirtilen Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik  Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Doçent

veya

Yardımcı Doçent)

1- Tercihen Mekatronik Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği doktora diplomasına sahip olmak,

2- Ulusal ve uluslararası düzeylerde akademik ve endüstriyel araştırma  yapabilmek, araştırma çalışmalarından nitelikli yayın üretebilmek,     3- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

 

4- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve atama yönergesinde belirtilen Yardımcı Doçent veya Doçent kadrolarına atanabilecek vasıflara sahip olmak,
 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Makine  Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Profesör, Doçent

veya

Yardımcı Doçent)

1- Termodinamik ve Konstrüksiyon konusunda uzmanlığa sahip olmak

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilecek vasıflara sahip olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Profesör, Doçent

veya

Yardımcı Doçent)

1-  Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak ve Yenilenebilir Enerji konularında uzmanlık sahibi olmak

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve atama yönergesinde belirtilen Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilecek vasıflara sahip olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar  Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1-Bilgisayar Mühendisliğinden ya da ana çalışma alanlarından biri Bilgisayar Mühendisliği olan bir programdan doktora derecesine sahip olmak

2- Paralel Hesaplama ya da Dağıtık Hesaplama alanlarından birinde uzmanlık sahibi olmak.

3- Nesne Yönelimli Programlama, Nesne Yönelimli Bilgi Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı, Paralel Hesaplama, Dağıtık Hesaplama, Sanallaştırma, Bulut Bilişim ve Büyük Veri Mimarileri alanlarında tercihen ders vermiş olmak ya da bu alanlarda ders verebilecek yeterlikte bilgi sahibi olmak.

4- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

5- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya  Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Doçent)

 

1- Tercihen Kimya Lisans diplomasına sahip, katalizör uygulamaları, sensörler, nanoparçacık ve uygulamaları alanında çalışmalar yapmış ve bu çalışmaları uluslararası dergilerde yayınlanmış olmak,

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Doçent kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

İktisat  Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

1(Doçent)

 

1-  Doçentliğini makroiktisat alanından almış olmak; tarım ve politik iktisat konularında çalışmış ve bu konularda yayın yapmış olmak

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Doçent kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1- İletişim alanında doktora derecesine sahip olmak,

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme Bölümü

1 (Profesör)

 

1- Muhasebe-Finansman alanında uzmanlık sahibi olmak

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

3- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Profesör  kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

 

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme Bölümü

1 (Profesör)

 

1- Yönetim-Organizasyon alanındaki uzmanlık sahibi olmak

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Profesör  kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1-  Sayısal Yöntemler alanında uzmanlık sahibi olmak,

2- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

3- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 (Yardımcı Doçent)

1- Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2- Makina ve Havacılık Mühendisliği’nin yapı sistemleri ve alt sistemleri, yapı malzemeleri ve yapısal analizler, yapı mukavemeti ve titeşim ile yapısal malzeme konularında, özellikle kompozit malzemeler konusunda çalışmış ve araştırma yapmış olmak, kompozit malzeme üretim teknikleri ile bu tekniklerin havacılık endüstrisinde kullanımı, tasarımı ve uygulamaları konusunda çalışmış ve araştırmalar yapmış olmak

3- Lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini  İngilizce dilinde almış olmak veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4- Atılım Üniversitesi öğretim üyesi yükseltme ve  atama yönergesinde belirtilen Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilecek vasıflara sahip olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi(İngilizce dilinde lisans eğitiminden mezun olanlarla İngilizce dilinde doktora yapanlar hariç)

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf