“Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları” Dersi Atık Malzemelerle Atölye Çalışması

Üniversitemiz Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)’nin, bu yıl beşincisini verdiği ASEL 203 kodlu “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları” Dersinin son haftasında öğrencilerle birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirildi ve atık malzemelerden kadına yönelik çanta, cüzdan, ayna, kolye gibi ürünler yapıldı.

Ders kapsamında atölye çalışması öncesinde;Toplumsal Cinsiyet Algıları (Uzman Sosyolog Dr. Umut Belek), Kadın ve Sağlık (Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu), Kadın ve Siyaset (Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ahu Sumbas Yavaşoğlu), Kadın ve Hukuk (Emekli Aile Mahkemesi Hakimi Av.Eray Karınca), Türkiye’de Modernleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (Öğr.Gör.Dr. Aslı Şimşek), Kadına Yönelik Şiddet, Türleri ve Önlenmesi (Öğr.Gör. Damla Songur), Çalışma Yaşamı ve Kadın (Yrd.Doç.Dr. Fatma Ülkü Selçuk), Küresel Ekonomide Kadın Emeği (Yrd.Doç.Dr. Nil Demet Güngör),  Kadın ve Edebiyat (Doç.Dr. Lerzan Gültekin) ve Kadın ve Girişimcilik (Ar.Gör.Ayşe Kuyrukçu)  konuları işlendi.  Ayrıca Üniversitemizin Bir Kitap Bir Konu Etkinliği kapsamında bu yıl seçilen “Dağın Öteki Yüzü” kitabına ilişkin de öğrenciler tarafından yazılar hazırlandı ve tartışmalar gerçekleştirildi.

Dersin son haftasının konusu olan ve Doç.Dr. Gül Güneş ile Ar.Gör Ayşe Kuyrukçu tarafından verilen “Kadın ve Çevre” kapsamında ise öğrenciler,bir atölye çalışması sayesinde atık malzemelerden kadına yönelik ürünler yaptılar. Bu çalışma ile öğrencilerin, çevre koruma, geri dönüşüm ve kadının ihtiyaçlarına dair farkındalığının artırılması hedeflendi. Öncelikle öğrencilerin atölye çalışmasının yapılacağı günden önce tasarlayacakları ürün konusunda planlama yapmaları; atölye çalışmasınaise atık malzemeler ve uhu, makas gibi diğer yardımcı malzemlerle birliktegelmeleri istendi. Atölye çalışması başında, öğretim elemanları tarafından “Kadın ve çevre, atık yönetimi, geri dönüşüm ve atık ürün örnekleri” konularını içeren bir sunumla bilgilendirilen öğrenciler, 6 grup oluşturdular ve çalışmalarına başladılar. Oldukça zevkli ve tam bir takım ruhu içinde geçen atölye çalışması esnasında, bazı öğrenciler müzik eşliğinde çalıştılar. Atölye çalışmalarıtamamlandıktan sonra ise;altı grubun da tasarladıkları ürünü, çalışma sürecini ve kazanımlarını paylaşmak üzere kısa sunumları oldu. Bu sayede öğrencilerin kendilerini sunum teknikleri, planlama ve takım olabilme konularında geliştirmeleri de mümkün oldu. Atölye çalışmasından oldukça mutlu ayrılan öğrenciler, bu çalışmaların sürekli hale getirilmesini istediler. Atık malzemelerden ortaya çıkan ürünler ise gerçekten takdire değerdi.

Söz konusu atölye çalışmasının ürünleri, 8 Ocak Cuma günü saat 12-13.30 arasında İşletme Fakültesi Mavi Salonda geçekleştirilecek olan “Asel 203 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersi Katılım  Belgeleri Dağıtım Töreni” esnasında sergilenecek.