Rektörümüzün 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Konuşması

 

Mütevelli Heyetimizin sayın başkanı ve üyeleri, üniversitemizin değerli mensupları, sayın konuklar ve sevgili öğrenciler,

Atılım Üniversitesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz. Yorucu geçen bir akademik yılın ardından çoğumuz belki de fazla dinlenme fırsatı bulamadan yeni bir seneye başlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi, geçtiğimiz sene bu dönemlerde Times Higher Education dünya üniversiteler sıralamasını açıklamış ve üniversitemiz bu sıralamada Türkiye’nin ilk beşi içerisinde yer alarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında kendine yer edinmişti. Bu gelişmeyi izleyen günlerde yaptığım konuşmalarda, bizim için bu hususun büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirtmiş, ancak daha zor olanın bu konumumuzu sürekli hale getirmek olduğunu ifade etmiştim. Geçtiğimiz günler içerisinde Times Higher Education bu kez 2018 yılı sıralamalarını açıkladı ve Atılım Üniversitesi bu yıl yine Türkiye’nin ilk beş üniversitesi içerisinde dünyanın 600-800 bandındaki üniversiteleri arasında yer aldı. Yine geçen yıl Ekim ayı içerisinde üniversitemizin idari ve akademik yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştayda vizyonumuzu “Eğitim ve araştırmada Türkiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” olarak belirlemiştik. Bu yıl açıklanan sonuçlar hem benim geçen yıl dikkat çekmeye çalıştığım konuyu hem de vizyon cümlemizi teyit eder nitelikte oldu. Bir başka ifadeyle, geçen yıl elde ettiğimiz başarının arızî bir durum olmadığı ortaya çıkarken vizyon cümlemizin de mesnetsiz bir hayal olmadığı kanıtlanmış oldu. 

Ancak bu konum, yine daha önce belirttiğim gibi, bize düşen görev ve sorumlulukları daha ağırlaştırıyor, daha ciddileştiriyor. Vizyonumuzun henüz yarısını gerçeğe dönüştürdüğümüzün bilincinde olarak, yalnızca araştırma ağırlıklı sıralamalarda değil, ülkemizde ve dünyada eğitim sıralamalarında da belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için atmamız gereken daha çok adım olduğunu unutmamalıyız. Bu kapsamda, geçen yıl düzenlediğimiz çalıştayda start verdiğimiz stratejik plan çalışmalarımızı sona erdirmek üzereyiz. Geçen hafta içerisinde Kalite Komisyonumuzun onayından geçen stratejik planı Ekim ayında sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Bu plandan türetilen ve Performans Yönetim Sistemi içerisinde yer alacak hedefleri de keza önümüzdeki hafta içerisinde akademik ve idari yöneticilerimize aktaracağız.

Geçtiğimiz yıl içerisinde yaşadığımız önemli gelişmelerden biri de Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinde yer almamız oldu. YÖK Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirme, üniversitemiz açısından çok başarılı geçti ve oluşan rapor hem üniversitemizin hem de YÖK’ün web sitelerinde yer aldı. Aynı tarihlerde Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü de FEDEK akreditasyonundan başarıyla geçti.

Değerli mensuplarımız,

2016-2017 akademik yılı faaliyetlerini hızlıca özetlemeye çalışırsam, geçtiğimiz bir yıl içerisinde üniversitemiz öğrenci bilgi sisteminde önemli gelişmeler kaydettik; ancak, tamamlanma sürecini bu akademik yıla bırakmak durumunda kaldık. Lisans yönetmeliğimizde ciddi yapısal değişiklikler gerçekleştirdik. Akademik unvanlarda kalma sürelerini tespit ettik ve bu akademik yıldan itibaren uygulamaya koymayı planlıyoruz. Lisansüstü öğrenci sayı ve niteliğini artırmak için en önemli araçlardan biri olduğunu düşündüğüm Lisansüstü Burs Yönergesini hazırladık ve uygulamaya koyduk. Uzun yıllardır beş olan fakülte sayımızı Sağlık Bilimleri Fakültesinin açılmasıyla birlikte altıya çıkarttık. Özel Hukuk doktora programımızı açtık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora programı için başvurumuzu yapmak üzereyiz. Pilotaj bölümümüz için Yer Dersleri Uçuş Okulu belgesini aldık, öğrencilerimizin uçuş eğitimlerini kendimiz vermek amacıyla da Uçuş Okulunu kurma çalışmalarına başladık ve ilk uçağımızı satın aldık. Elektronik belge yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Geçen yıl ilk uygulamasını gerçekleştirdiğimiz bütçe sistemi başarılı bir şekilde yürüdü ve bu yıl için aynı çalışmayı bir kez daha gerçekleştirdik. Yeni akademik yıl bütçesini de sizlerle önümüzdeki hafta içerisinde paylaşmayı hedefliyoruz. Performans Yönetim Sisteminin pilot uygulamasını önümüzdeki günlerde sonuçlandırdıktan sonra ilk bir yıllık döngüye başlangıç yapacağız. Bu kapsamda üniversitemizin organizasyon şemasıyla idari kadrolardaki unvan yapılanmasını düzenledik. Eğitim teknolojilerini üniversitemizde çok daha etkin bir biçimde kullanabilmek adına geliştirmesini Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümümüzün yaptığı tabletleri bu yıl İngilizce hazırlık eğitimimizde kullanmaya başlıyoruz. Hedefimiz bu teknolojiyi önümüzdeki yıllarda lisans derslerinde de kullanır hale gelmek.

Değerli mensuplarımız,

Ülkemiz ve dünyamız farklı bir tarihi dönem yaşıyor. Son büyük savaştan bu yana 70 yıldan fazla bir süre geçmesi özellikle yeni nesillerde savaşın tahribatlarının unutulmasına yol açtığı gibi süregelen barış ortamından bir tür bıkkınlığa neden olmuş durumda. Dünyanın dev ekonomi çarklarının rahatça dönebilmesi için de belki yeni bir savaş gerekiyor. Yerel ve dünya ölçeğinde küçük sayılabilecek çatışmalar bu devi yeterince doyuramıyor olsa ki farklı bölgelerde yeni çıbanbaşları yaratılmaya çalışılıyor, düşmanlıklar körükleniyor. Giderek globalleşen dünyada bu gelişmeye ayak uyduramayan kitleler kendilerini ulusal sınırlar içerisine çekmek için daha çok çaba sarf ediyorlar ve bu şekilde bir korunma kalkanı oluşturmaya çalışıyorlar. Milliyetçilik akımları, yabancı düşmanlığı, dinler arası çatışmalar küreselleşmeye direnç gösteren toplulukların sığınma alanı oluyor. Dünyada bundan istifade eden politikacıların oranı artıyor.

Ülkemizde ise benzer bir durum hızlı kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şehir yaşamına uyum göstermekte zorlanan yeni kentliler kendi değerlerini korumak amacıyla muhafazakârlığa tutunuyorlar. Nitelikli eğitimin tüm gruplara eşit olarak sunulamaması ise genel anlamda kent kültüründe bir erozyona yol açıyor ve lümpen kültür topluma egemen olmaya başlıyor. Bundan 30-40 yıl önce CSO konserlerine, opera, tiyatro gösterilerine katılan gençlik yerini bu lümpen kültürün esiri olmuş yeni bir nesle devrediyor.

Bu bağlamda, üniversitelerimize düşen görev daha büyük önem kazanıyor. Siyasal erkin bizlere atfettiği önem devirden devire değişse bile, toplumun büyük kesimi için ve tarih önünde üniversitenin gerek ülke gerekse de dünya toplumu için bir deniz feneri rolü üstlendiğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Özellikle ülkemizde, yetersiz bir ortaöğretimle kültürel erozyona uğramış bir yaşam arasında bir vaha gibi sıkışmış olan bizler yarının bireylerini bu vahanın özsuyundan ve yeşilinden azami ölçüde yararlandırmak mecburiyetindeyiz. Seçtiğimiz bu meslek ve yaşam biçiminde, kişisel gelişimimiz ve evrensel bilgiye yapacağımız katkılardan çok daha hayati olan unsur yetiştireceğimiz gençlerin her birinin de birer deniz fenerine dönüşmesini sağlamaktır. Bu nedenle, her türlü davranışımızla onlara örnek olmak, onları kişilikli ve cesur bireyler olarak yetiştirmek, evrensel değerleri onlara kazandırmak, insan hakları, hukuk, adalet gibi kavramların onların zihinlerinde yer etmesini sağlamak, eğitim ve kültür düzeylerini yükseltmek bizlerin görevidir.

Sevgili öğrenciler,

Bu yaşlarda tam olarak bunun idrakinde olmasanız bile üniversite sizlerin geleceğe her açıdan sağlam bireyler olarak ulaşmanız için son ve en önemli basamaktır. Özgürleşmeyi ama bunun yanı sıra sınırlarınızın diğer bireylerin özgürlükleri olduğunu, 21inci yüzyılın saygın bir ferdi olmanın ancak ve ancak her düşünceye, fikre, inanışa ve yaşam biçimine saygı duymakla mümkün olacağını bu sıralarda öğreneceksiniz. Her birinizin bu çok iyi üniversitenin çok iyi bir öğrencisi ve mezunu olmanız hepimizin en büyük dileği ve amacıdır. Bizler elimizden gelen gayreti esirgemezken sizler de elde ettiğiniz bu fırsatı en iyi biçimde değerlendiriniz. Giderek 100üncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ün gençliği olduğunuzu ve onun sizlere verdiği görevleri asla unutmayınız. Hepimizin ve hepinizin ona layık birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız en büyük dileğimdir.

Açılış törenimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.