Hukuk Fakültemiz “Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği”ne Üye Oldu

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nin ELFA üyeliği, 19-21 Nisan 2017 tarihleri arasında Brno’da (Çek Cumhuriyeti) gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kabul edildi.

Hukuk Fakültemiz ELFA üyeliği ile birlikte her yıl düzenlenen konferanslara ve Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma olanağı bulacak. Bu sayede ELFA üyesi çeşitli hukuk fakülteleri temsilcileri ile karşılıklı görüş ve tecrübe alışverişinde bulunabilme, hukuk eğitimi konusundaki güncel eğilim ve gelişmeleri takip edebilme ve uluslararası işbirlikleri kurabilme olanakları yaratılacak.  Hukukun ulusal özelliği yanında, hukukun evrensel ilkeleri açısından da, ELFA üyeliğinin, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin uluslararasılaşmasında önemli bir başlangıç adımı olacak.

 

ELFA Hakkında

Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (European Law Faculties Association) 1995 yılında Belçika’nın Leuven şehrinde, Avrupa’nın çeşitli üniversitelerindeki seksenden fazla hukuk fakültesinin katılımıyla kuruldu. Günümüzde Avrupa Birliği içinden ve dışından ikiyüzü aşkın üyeye sahip olan ELFA, hukuk eğitimi ile bağlantılı pek çok hukuki konunun ele alındığı uluslararası bir forum olarak faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda ELFA tarafından üyelerinin katılımıyla, her yıl düzenli olarak hukuk eğitimine ilişkin bir konferans düzenleniyor. ELFA’nın kuruluş amacı, çeşitli hukuk fakültelerinin hukuk eğitimi ve araştırmaları konusunda işbirliği yapmalarına olanak sağlamak ve desteklemek. ELFA tarafından “European Journal of Legal Education” (EJLE) dergisi, online olarak yayımlanmaya başlandı.   Ayrıca 2012 yılından itibaren, hukuk fakülteleri arasında Avrupa Birliği Hukuku alanında en iyi doktora tezi ödülü vermek üzere bir yarışma da düzenlenmeye başlandı. ELFA’nın çalışma alanları arasında hukuk eğitiminde kalite ve akreditasyon da özellikli bir öneme sahip.

Dönemin ekonomik ve siyasal yapısına yönelik de çözüm arayışları içerisinde olan ELFA tarafından 2017 yılında Brno’da “Değişen Avrupa’da Hukuk Eğitimi” konulu bir konferans düzenlendi.