Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programımıza Bahar Döneminde Öğrenci Kabulü Yapılacak

Bahar Döneminde öğrenci kabulüne başlayacak olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programımıza, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve buna yakın diğer programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecek. 

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilecek öğrenciler için, alınması gereken toplam kredi 21,  alınması gereken toplam AKTS kredisi ise en az 240. Program içeriği; bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşuyor.

Lisans derecesi ile kabul edilecek öğrenciler içinse alınması gereken toplam kredi 42, alınması gereken toplam AKTS kredisi en az 300. Program içeriği; en az on dört adet kredili ders, bir seminer dersi, bir tez konusunda özel çalışmalar dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşuyor.

Öğrenciler, danışman onayı ile Enstitü yönergelerindeki hususlar dikkate alınarak diğer doktora programlarından da seçmeli ders alabilirler. Programda Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen şartlar geçerlidir.

Tüm lisansüstü programlarımızda burs imkamlarımız mevcuttur. Burslarla ilgili detaylı bilgiye http://fbe.atilim.edu.tr/lisansustu-burs-yonergesi linkinden ulaşılabilir.

Müfredatla ilgili detaylı bilgiye http://eee.atilim.edu.tr/shares/eee/files/EE-Doktora_Mufredat.pdf  linkinden ulaşılabilir.