Akademisyenlerimize Ödül

 

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoglu'na Ardı Ardına İki Ödül

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, 31 Ekim 2012 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçıları Birliği ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından ortak organize edilen Metalik Fikirler 1. ARGE Proje Pazarı'nda 59 adet yüksek lisans ve doktora tezi yaptıran akademisyen olarak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından ödüle layık görüldü.

Törende TİM, IDDMIB, ve İMMİB yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda sektördeki ihracat düzeyinin sınırına geldiği, bundan sonra ihracatı geliştirmek üzere inovasyon ve ARGE ürünü olabilecek özgün ürünlerle ihracatı arttırılabileceği belirtilirken, bu amaçla inovasyon ve ARGE çalışmalarını ödüllendirmek istediklerini aktardılar. YÖK tez veri tabanından kendi sektörleri içinde en fazla araştırma ve tez çalışması yaptıran akademisyenlerin araştırılması neticesinde, Türkiyede metal ve imalat sektöründe en fazla araştırma ve tez yaptıran kişi olarak Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu ödüle layık gösterilmiştir.

İkinci olarak, 19 Aralık 2012 tarihinde ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından kendisine 'Yılın Tezi Ödülü' verilmiştir. Kaftanoğlu'nun tez danışmanlığını yaptığı İsmail Solmuş'un "Adsorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performansı Üzerinde Deneysel Bir Çalışma ve Sisteminin Adsorban Yatağının Sayısal Analizi" konulu doktora tezi için verilmiştir. Bu araştırma, Kaftanoğlu'nun yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 105M244 projesi sonucu tamamlanmış olup, ilgili vakıf tarafından Türkiye çapında  önerilen çok sayıda tez arasından hakemler tarafından bu tez ödüllendirilmiştir.

75'in üzerinde tez yönettiğini belirten Prof. Dr. Kaftanoğlu, son zamanlarda araştırmaların ve tezlerin daha değer bulduğunu ve ödüllendirildiğini belirtirken, halen Atılım Üniversitesi'nde doktora ve yüksek lisans tezleri yönetiyor olduğunu, TUBİTAK ve BOREN gibi kuruluşlardan proje destekleri almaya devam ettiklerini aktardı. Üniversitemizin kaliteli eğitimin yanı sıra araştırma projelerini desteklemesini de doğru bir politika olarak gördüğünü belirten Kaftanoğlu, bu sayede Atılım Üniversitesi'nin performans sıralamalarında ve tercihlerde daha ön sıralara yükselmesinin mümkün olacağını ve ülkemiz teknolojisinin gelişmesine daha büyük katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

 

Doç. Dr. Atilla Cihaner

Üniversitemiz Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Atilla Cihaner 2012 yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Dr. Cihaner bu ödüle kimya ve malzeme bilimleri alanında elektrokromik polimerler ve adli-tıpta kullanılabilecek belirteçler konularındaki çalışmalarından dolayı layık görüldü. Daha önce de aynı vakıf tarafından ödüle layık görüldüğünü aktaran Cihaner, ödülü alması hakkında “Mezun olduğum ve aynı zamanda ülkemizin prestijli bir üniversitesinden çalışmalarımla takdir görmek memnun etti” sözleriyle hissettiklerini aktardı.

Dr. Cihaner bu konulardaki çalışmalarıyla literatüre yeni potansiyel elektrokromik polimerler kazandırmakla beraber adli-tıpta kan bulgularının teşhisinde kullanılabilecek yeni bileşiklerin sentezi gibi bilimsel yenilikler getirmiştir. Özellikle malzeme biliminde elektrokromik cihazların yapımında kullanılabilecek yeni polimerlerin sentezlerini gerçekleştirerek elektrokromik malzemeler ailesine yeni üyeler kazandırmış ve bu ailenin daha da büyümesine yardımcı olmuştur. Kısa bir zaman önce yaptığı bir çalışma Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry dergisine kapak olup, bilim camiasına duyurulmuştu. Dr. Cihaner daha öncede kimya bilim dalında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) 2010 yılı ödülü ve yine kimya bilim dalında 2012 yılı Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nün sahibi olmuştu. Dr. Cihaner, şu an Atılım Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Projeleri (ALP) desteğiyle kurulan Atılım Opto-Elektronik Malzemeler ve Solar Enerji Laboratuvarı’nda (ATOMSEL) gerek elektrokromik cihazlar ve polimerik ışık saçan diyotlar, gerekse güneş pilleri üzerine çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

 

Doç. Dr. Abdullah Özbekler

Üniversitemiz, Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdullah Özbekler 2012 yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Dr. Özbekler bu ödüle matematiğin önemli konularından olan impalsif diferansiyel denklemler, dinamik denklemler ve yarı-doğrusal diferansiyel denklemler alanlarında yapmış olduğu katkılardan dolayı layık görüldü.

Sayıca az, fakat nitelikli çalışmalarının saygın ve prestijli dergilerde yayınlanıyor olmasının bu ödüle layık görülmesinde etkisi olduğunu düşündüğünü belirten Özbekler, çalışmalarının bu şekilde ilgi görmesinden duyduğu memnuniyetini aktardı.

Son 20 yılda yoğun olarak çalışılan; Biyoloji, Tıp, Mekanik, Elektronik gibi birçok dalda uygulama alanına sahip olan ve problemlerin gerçeğe daha uygun modellenmesine olanak sağlayan impalsif diferansiyel denklemler alanında yaptığı teorik katkılarla uluslararası düzeyde dikkati çeken araştırmacılar arasında yer aldı. Literatürde bilinen adıyla asli ve asli olmayan çözümlerin impalsif denklemler alanında varlığı ilk kez ispatlanmış ve doktora tez danışmanı Dr. A. Zafer (ODTÜ) ile birlikte yaptıkları bir çalışma Applied Mathematics and Computation (2010) dergisinde yayımlandı. Dr. Özbekler, süper/alt doğrusal denklemler alanında, asli olmayan çözümlerin yardımıyla ilk kez elde edilen salınım sonuçları, tez danışmanı Dr. A. Zafer ve bu alanda dünyaca tanınan matematikçi Dr. James S.W. WONG (City University of Hong Kong) tarafından desteklenerek, ortak bir çalışma yapılmıştır ve bu çalışma Applied Mathematics Letters (2011) dergisinde yayımlandı.

Dr. Özbekler, Dr. A. Zafer (ODTÜ) danışmanlığında, ODTÜ, Matematik Bölümü doktora programı’nda yapmış olduğu doktora tezi ile ODTÜ'den, “2005 - 2006 Yılı en iyi doktora tez ödülü " aldı.