Üniversitemiz İktisat Bölümü'nden Büyük Başarı

Türkiye’deki İktisat Bölümlerinin (Devlet Üniversiteleri Dahil) SSCI Bazlı Yayın Sıralaması

Toplam 96 üniversitenin iktisat bölümünün 49 tanesinde SSCI’da taranan dergilerde yayın bulunmamaktadır ve yazarlar tarafından bu üniversiteler yukarıdaki tabloda listelenmemiştir. Sıralamalar 2010 yılı öncesine kadar yapılan yaşam boyu SSCI yayınları dikkate alınarak Kalaitzidakis sıralamasına göre yapılmıştır.

 

Kaynak: Doğan M. K. & T. Yuret (2013) “Publication Performance and Student Quality of Turkish Economics Departments,” Hacettepe Üniversitesi Sosyo ekonomi Dergisi, Yıl:9, Sayı:19, ss.71-86.