Toplumsal Katkı Çalışmalarında Yer Alan Kaynaklar ve Paydaşlar

Kaynaklar

Organik Kaynaklar:

Fakülteler

Mühendislik Fakültesi

İşletme Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Merkezler

Kadın Sorunları ve Araştırma Merkezi

Atılım Göz Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

İdari Birimler

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü

Kütüphane ve Dökümantasyon Direktörlüğü

Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü

Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Mezunlar Derneği

 

Mali Kaynaklar: Akademik ve idari birimlerin kendi bütçeleri olduğu, araştırma merkezlerinin rektörlüğe bağlı olarak çalıştığı, ARGEDA TTO Direktörlüğü tarafından iç ve dış kaynak finansmanıyla yönetilen projeler ile toplumsal katkı çalışmalarına kaldıraç etkisi yaratılmaktadır.

 Fiziki Kaynaklar: Üniversitemizin ana kampüsü Ankara Gölbaşı İncek’te yer almakta, Üniversitemizde birçok tesis ve altyapı imkanı bulunmaktadır, 76.395 metrekaresi nitelikli olmak üzere, toplam 180.747 metrekare açık alana, 127.339 metrekare ise kapalı alana sahiptir. Kampüste İşletme, Hukuk, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, tıp, Sağlık Bilimleri, Fen Edebiyat Fakülteleri; Meslek, Sivil Havacılık, Yabancı Diller yüksekokulları, KASAUM, ATUGAM, MŞMM araştırma merkezleri, ARGEDA-TTO ve idari birimler bulunmaktadır.  

Üniversitemiz kaynaklarını ihtiyaçları takip ederek sürekli geliştirmektedir. Bunun göstergesi olarak 2017 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2018 yılında Tıp Fakültesi, 2020 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü hizmete girmiştir.

2022 yılında Ankara Çankaya Ahlatlıbel’de 11.000 metrekare büyüklüğünde ikinci bir kampüs oluşturularak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu kampüste faaliyet göstermeye başlamıştır.

Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ise Ankara Kızılay’da yer almakta olup, bu birimler merkezi lokasyonu sayesinde çok farklı lisansüstü programa ve sertifika programına ev sahipliği yapmaktadır.

İnsan Kaynağı: Üniversite bünyesinde 2022 557 akademik personel, 311 yarı zamanlı öğretim elemanı ve yardımcı hizmetler personeli de dahil olmak üzere 450 idari personel görev yapmaktadır.  

Paydaşlar

Üniversitemizin her biriminin kendi çalışmaları için birçok farklı iç ve dış paydaşı bulunmakla birlikte bu paydaşlara örnek olarak aşağıdaki kurumlar (bunlarla sınırlı kalmamak üzere) gösterilebilir.

Türkiye Otelciler Federasyonu

Türk Hemşireler Derneği

Onkoloji Hemşireleri Derneği

ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü

Promec Mühendislik

Kamu Denetçiliği Kurumu

TH&İDİL Mimarlık Ltd. Şti.

Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

TOBB

ASELSAN

Promec Mühendislik

Mia Teknoloji

TEKMER

TÜGİAD

Hatırlı Mimarlık

GES Mühendislik

Ankara Barosu