Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Organizasyon Yapısı

Komisyon başkanı ve üyeler:

 

Üst Düzey Toplumsal Katkı Komisyonu Yönetişim Modeli Organizasyonel Yapılanması:
 

 

Organizasyonel yapılanmadaki sorumlulukların dağılımı: