İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı Sonucu ve Son Değerlendirme Tutanağı - 12 09 2019

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Doktor Öğretim Görevlisi kadrosuna bir (1) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda bir  (1) aday bilim sınavına davet edilmiştir.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında  yer alan Gökçe Nur Aykaç  asıl aday olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

Adı Soyadı

Yabanı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

1

Gökçe Nur Aykaç

81,25

8,13

70,00

21,00

82,03

24,61

95

28,50

82,23App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6914 [site_id] => 17 [title_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı Sonucu ve Son Değerlendirme Tutanağı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Doktor Öğretim Görevlisi kadrosuna bir (1) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda bir  (1) aday bilim sınavına davet edilmiştir.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında  yer alan Gökçe Nur Aykaç  asıl aday olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

Adı Soyadı

Yabanı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

1

Gökçe Nur Aykaç

81,25

8,13

70,00

21,00

82,03

24,61

95

28,50

82,23

) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-09-12 16:11:49 [end] => 2022-09-30 16:11:49 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-12 13:13:10 [updated_at] => 2019-09-12 13:13:10 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-bolumu-dr--ogretim-gorevlisi-kadrosu-giris-sinavi-sonucu-ve-son-degerlendirme-tutanagi-1568293990 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 17 [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [url] => ict [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6914 [site_id] => 17 [title_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı Sonucu ve Son Değerlendirme Tutanağı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi<\/strong><\/p>\n\n

\u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 Bölümü<\/strong><\/p>\n\n

Doktor Ö\u011fretim Görevlisi Kadrosu<\/strong><\/p>\n\n

S\u0131nav Sonucu<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi, <\/strong>\u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Doktor Ö\u011fretim<\/strong> Görevlisi kadrosuna bir (1) aday ba\u015fvurmu\u015ftur. <\/strong><\/strong>2547 Say\u0131l\u0131 Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Say\u0131l\u0131 Resmi Gazetede yay\u0131mlanan “Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Naklen veya Aç\u0131ktan Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” 10. Maddesi gere\u011fince ba\u015fvuran adaylar aras\u0131nda yap\u0131lan ön de\u011ferlendirme sonucunda bir  (1) aday bilim s\u0131nav\u0131na<\/strong> davet edilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Bilim s\u0131nav\u0131 sonucunda genel de\u011ferlendirme yap\u0131lm\u0131\u015f ve son de\u011ferlendirme tutana\u011f\u0131nda  yer alan Gökçe Nur Aykaç  as\u0131l aday <\/strong>olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

SON DE\u011eERLEND\u0130RME TUTANA\u011eI<\/strong><\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

S\u0131ra No<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ad\u0131 Soyad\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yaban\u0131 Dil <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

10%<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

30%<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

MEZUN\u0130YET <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

30%<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

G\u0130R\u0130\u015e SINAVI <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

30%<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TOPLAM<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLI\u011eI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLI\u011eI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLI\u011eI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011eIRLI\u011eI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gökçe Nur Aykaç<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,13<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21,00<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,03<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

24,61<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

95<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

28,50<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,23<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"}]}]}} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-09-12 16:11:49 [end] => 2022-09-30 16:11:49 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-12 13:13:10 [updated_at] => 2019-09-12 13:13:10 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-bolumu-dr--ogretim-gorevlisi-kadrosu-giris-sinavi-sonucu-ve-son-degerlendirme-tutanagi-1568293990 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 17 [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [name_en] => Interior Architecture and Environmental Design [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ict [slug_en] => interior-architecture-and-environmental-design [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":493472,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg"},"caption":"1561726259-ic_mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":208097,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"},"caption":"1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":49245,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"},"caption":"icmimarlik_cevre.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:00:18 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:04 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 55 [rgt] => 56 [depth] => 2 [color] => [url] => ict [home_page_id] => 1436 [atacs_id] => 455 [parent] => 0 [master_id] => 104 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 50 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 17 [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [name_en] => Interior Architecture and Environmental Design [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ict [slug_en] => interior-architecture-and-environmental-design [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":493472,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg"},"caption":"1561726259-ic_mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":208097,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"},"caption":"1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":49245,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"},"caption":"icmimarlik_cevre.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:00:18 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:04 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 55 [rgt] => 56 [depth] => 2 [color] => [url] => ict [home_page_id] => 1436 [atacs_id] => 455 [parent] => 0 [master_id] => 104 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 50 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1