İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı Sonucu ve Son Değerlendirme Tutanağı - 07 02 2020

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için ilan edilen iki (2) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 28 (yirmisekiz) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 20 (yirmi) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında yer alan Doğan Can Hatunoğlu ve Dilek Şahin asıl adaylar ve Özlem Baysal  1. yedek aday ve İpek Şengül 2. yedek aday  olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

Yabancı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Sıra No

Adı Soyadı

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

DOĞAN CAN HATUNOĞLU

82,5000

8,2500

71,93730

21,5812

93,9300

28,1790

95,0000

28,5000

86,5102

2

DİLEK ŞAHİN

81,2500

8,1250

77,45592

23,2368

85,0600

25,5180

90,0000

27,0000

83,8798

3

ÖZLEM BAYSAL

76,2500

7,6250

87,88331

26,3650

78,0600

23,4180

85,0000

25,5000

82,9080

4

İPEK ŞENGÜL

73,7500

7,3750

70,69072

21,2072

87,1600

26,1480

85,0000

25,5000

80,2302

5

DİLAY SEDA ÖZGEN

81,2500

8,1250

70,38614

21,1158

90,6600

27,1980

75,0000

22,5000

78,9388

6

ELİF SALCI

91,2500

9,1250

73,49075

22,0472

82,7300

24,8190

75,0000

22,5000

78,4912

7

NERMİN AYŞEGÜL DİKBIYIK

75,0000

7,5000

88,59350

26,5781

87,6300

26,2890

60,0000

18,0000

78,3671

8

ÖYKÜ GÜNAY

91,2500

9,1250

75,28579

22,5857

84,6000

25,3800

65,0000

19,5000

76,5907

9

AYŞEGÜL ŞİMŞEK

90,0000

9,0000

83,31236

24,9937

80,8600

24,2580

60,0000

18,0000

76,2517

10

DENİZ KANLI

68,7500

6,8750

77,46201

23,2386

82,0300

24,6090

70,0000

21,0000

75,7226

11

NİHAN ÖZDEMİR

86,2500

8,6250

78,09749

23,4292

78,7600

23,6280

65,0000

19,5000

75,1822

12

DİLARA BEDER

86,2500

8,6250

75,32250

22,5968

69,4300

20,8290

75,0000

22,5000

74,5508

13

ALARA DEMİRCİ

86,2500

8,6250

77,74569

23,3237

65,0000

19,5000

65,0000

19,5000

70,9487

14

ÇILGA DEMİREL

76,2500

7,6250

78,54503

23,5635

71,7600

21,5280

60,0000

18,0000

70,7165

15

EKİN ÜÇLER

82,5000

8,2500

71,89117

21,5674

74,8000

22,4400

60,0000

18,0000

70,2574

16

DEREN DOĞAN

55,0000

5,5000

83,64256

25,0928

67,1000

20,1300

65,0000

19,5000

70,2228

17

EBRAR KURUÇAY

72,5000

7,2500

82,3526

24,7058

97,4300

29,2290

Sınava Katılmadı

18

MERVE ÖZEŞ

72,5000

7,2500

79,70341

23,9110

91,3600

27,4080

Sınava Katılmadı

19

MELİKE YÜKSEL

63,7500

6,3750

76,58557

22,9757

78,5300

23,5590

Sınava Katılmadı

20

NİL MERVE DEMİR

75,0000

7,5000

82,30579

24,6917

67,1000

20,1300

Sınava Katılmadı