MAN TÜRKİYE A.Ş. Fabrikasına Teknik Gezi - 08 03 2013

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan 51 kişilik bir grup IE 404 Industrial Engineering Seminars dersi kapsamında düzenlenen teknik gezi ile MAN Türkiye A.Ş. fabrikasını ziyaret ettiler.

Düzenlenen bu teknik gezi ile öğrenciler otobüs üretim hatlarını yakından gözlemleme ve inceleme fırsatı buldular.