Hizmetlerimiz
 

Bireysel Psikolojik Danışma

 • Öğrenme Teknikleri
 • İletişim Becerileri
 • Sorun Çözme Becerileri
 • Disiplin Sorunları
 • Uyum Problemleri
 • Ailevi Problemler       
 • Duygusal Problemler
 • Stres ve Başaçıkma Yolları

Grupla Psikolojik Danışma

 • Akademik Başarı
 • Kendini Tanıma
 • Üniversite Yaşamına Uyum

Seminer ve Konferanslarımız

 • Stres ve Başaçıkma yolları
 • Motivasyon
 • Hafızanın Özellikleri ve Öğrenme
 • Ders Çalışma ve Tekrar Programı
 • Okulda Motivasyonu Arttırma Yöntemleri
 • Öğrenme Stratejileri

Çalışma Grupları

 • Sınav Kaygısı
 • Dikkat Yoğunlaştırma Yöntemleri
 • Öğrenme Teknikleri ve Metodları
 • Çalışmaya Başlamak ve Çalışmayı Sürdürmek
 • Ders Çalışma ve Tekrar Programı
 • Etkili Zaman Yönetimi
 • Gevşeme Teknikleri

“Katılımcı Belgesi” Alabileceğiniz Kurs Programları

 • Verimli Ders Çalışma TeknikleriApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3019 [title_tr] => Hizmetlerimiz [title_en] => Services [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Hizmetlerimiz
 

Bireysel Psikolojik Danışma

 • Öğrenme Teknikleri
 • İletişim Becerileri
 • Sorun Çözme Becerileri
 • Disiplin Sorunları
 • Uyum Problemleri
 • Ailevi Problemler       
 • Duygusal Problemler
 • Stres ve Başaçıkma Yolları

Grupla Psikolojik Danışma

 • Akademik Başarı
 • Kendini Tanıma
 • Üniversite Yaşamına Uyum

Seminer ve Konferanslarımız

 • Stres ve Başaçıkma yolları
 • Motivasyon
 • Hafızanın Özellikleri ve Öğrenme
 • Ders Çalışma ve Tekrar Programı
 • Okulda Motivasyonu Arttırma Yöntemleri
 • Öğrenme Stratejileri

Çalışma Grupları

 • Sınav Kaygısı
 • Dikkat Yoğunlaştırma Yöntemleri
 • Öğrenme Teknikleri ve Metodları
 • Çalışmaya Başlamak ve Çalışmayı Sürdürmek
 • Ders Çalışma ve Tekrar Programı
 • Etkili Zaman Yönetimi
 • Gevşeme Teknikleri

“Katılımcı Belgesi” Alabileceğiniz Kurs Programları

 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Student Counseling

 • Learning Skills
 • Communication Skills
 • Problem-solving
 • Disciplinary Issues
 • Adaptation Problems
 • Family Issues       
 • Emotional Problems
 • Stress and Coping Mechanisms

Group Counseling

 • Academic Success
 • Self-recognition
 • Adaptation to University Life

Seminars and Conferences

 • Stress and Coping Mechanisms
 • Motivation at home and school
 • Learning and Memory Enhancement
 • Study and Repeat Program
 • Learning Strategies

Group Studies

 • Exam Anxiety
 • Focusing Techniques
 • Learning Skills and Methods
 • How to Start and Continue to Study
 • Study and Retainment
 • Effective Time Management
 • Relaxation Techniques

Certificate Course Programs

 • Effective Studying Skills
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 60 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 12:17:06 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:21 [parent_id] => 100 [lft] => 18 [rgt] => 19 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hizmetlerimiz-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) [pages] => Array ( [100] => Array ( [id] => 100 [title_tr] => Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi [parent_id] => [site_id] => 60 [external_link] => [lft] => 15 [rgt] => 30 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 100 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3019 [title_tr] => Hizmetlerimiz [title_en] => Services [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Hizmetlerimiz<\/strong>
\n <\/h4>\n\n

Bireysel Psikolojik Dan\u0131\u015fma<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 • Ö\u011frenme Teknikleri<\/li>\n\t
 • \u0130leti\u015fim Becerileri<\/li>\n\t
 • Sorun Çözme Becerileri<\/li>\n\t
 • Disiplin Sorunlar\u0131<\/li>\n\t
 • Uyum Problemleri<\/li>\n\t
 • Ailevi Problemler       <\/li>\n\t
 • Duygusal Problemler<\/li>\n\t
 • Stres ve Ba\u015faç\u0131kma Yollar\u0131<\/li>\n<\/ul>\n\n

  Grupla Psikolojik Dan\u0131\u015fma<\/strong><\/p>\n\n

   \n\t
  • Akademik Ba\u015far\u0131<\/li>\n\t
  • Kendini Tan\u0131ma<\/li>\n\t
  • Üniversite Ya\u015fam\u0131na Uyum<\/li>\n<\/ul>\n\n

   Seminer ve Konferanslar\u0131m\u0131z<\/strong><\/p>\n\n

    \n\t
   • Stres ve Ba\u015faç\u0131kma yollar\u0131<\/li>\n\t
   • Motivasyon<\/li>\n\t
   • Haf\u0131zan\u0131n Özellikleri ve Ö\u011frenme<\/li>\n\t
   • Ders Çal\u0131\u015fma ve Tekrar Program\u0131<\/li>\n\t
   • Okulda Motivasyonu Artt\u0131rma Yöntemleri<\/li>\n\t
   • Ö\u011frenme Stratejileri<\/li>\n<\/ul>\n\n

    Çal\u0131\u015fma Gruplar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

     \n\t
    • S\u0131nav Kayg\u0131s\u0131<\/li>\n\t
    • Dikkat Yo\u011funla\u015ft\u0131rma Yöntemleri<\/li>\n\t
    • Ö\u011frenme Teknikleri ve Metodlar\u0131<\/li>\n\t
    • Çal\u0131\u015fmaya Ba\u015flamak ve Çal\u0131\u015fmay\u0131 Sürdürmek<\/li>\n\t
    • Ders Çal\u0131\u015fma ve Tekrar Program\u0131<\/li>\n\t
    • Etkili Zaman Yönetimi<\/li>\n\t
    • Gev\u015feme Teknikleri<\/li>\n<\/ul>\n\n

     “Kat\u0131l\u0131mc\u0131 Belgesi” Alabilece\u011finiz Kurs Programlar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

      \n\t
     • \n\t

      Verimli Ders Çal\u0131\u015fma Teknikleri<\/p>\n\t<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

      Student Counseling<\/strong><\/p>\n\n

       \n\t
      • Learning Skills<\/li>\n\t
      • Communication Skills<\/li>\n\t
      • Problem-solving<\/li>\n\t
      • Disciplinary Issues<\/li>\n\t
      • Adaptation Problems<\/li>\n\t
      • Family Issues       <\/li>\n\t
      • Emotional Problems<\/li>\n\t
      • Stress and Coping Mechanisms<\/li>\n<\/ul>\n\n

       Group Counseling<\/strong><\/p>\n\n

        \n\t
       • Academic Success<\/li>\n\t
       • Self-recognition<\/li>\n\t
       • Adaptation to University Life<\/li>\n<\/ul>\n\n

        Seminars and Conferences<\/strong><\/p>\n\n

         \n\t
        • Stress and Coping Mechanisms<\/li>\n\t
        • Motivation at home and school<\/li>\n\t
        • Learning and Memory Enhancement<\/li>\n\t
        • Study and Repeat Program<\/li>\n\t
        • Learning Strategies<\/li>\n<\/ul>\n\n

         Group Studies<\/strong><\/p>\n\n

          \n\t
         • Exam Anxiety<\/li>\n\t
         • Focusing Techniques<\/li>\n\t
         • Learning Skills and Methods<\/li>\n\t
         • How to Start and Continue to Study<\/li>\n\t
         • Study and Retainment<\/li>\n\t
         • Effective Time Management<\/li>\n\t
         • Relaxation Techniques<\/li>\n<\/ul>\n\n

          Certificate Course Programs<\/strong><\/p>\n\n

           \n\t
          • Effective Studying Skills<\/li>\n<\/ul>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 60 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-11 12:17:06 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:21 [parent_id] => 100 [lft] => 18 [rgt] => 19 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hizmetlerimiz-1517410939 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 60 [url] => kampus [name_tr] => Kampüste Yaşam [type_id] => 2 [parent_id] => [lft] => 337 [rgt] => 338 [depth] => 0 ) [original:protected] => Array ( [id] => 60 [url] => kampus [name_tr] => Kampüste Yaşam [type_id] => 2 [parent_id] => [lft] => 337 [rgt] => 338 [depth] => 0 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1