CEAC697 - Doktora Tezi (0 + 0) 150

Tez savunması.

CEAC691 - Tez önerisi (0 + 0) 20

Tez konusu.

CEAC689 - Yeterlik Sınavı (0 + 0) 30

Ders dönemlerinde alınan dersler ve bu derslerle ilgili konular.

CEAC682 - Seminer (0 + 0) 5

Tez başlığı ile ilgili sunum.