Düzenlediğiniz etkinliğin tanıtım materyallerini siz mi hazırlayacaksınız?

Sorumuzun yanıtı EVET ise, Direktörlüğümüzün kurumsal kimlik ile ilgili sayfasında yer alan şablonlardan yararlanabilirsiniz. Hazırlanan görselleri etkinlik talep formuyla birlikte EBYS üzerinden 10 iş günü öncesinde bize iletmeniz yeterlidir. Banner paylaşımları hususunda belirlenen sayısal veya paylaşımın önemi ile ilgili kriterler nedeniyle konuyu lütfen Kurumsal İletişim Müdürlüğü ya da Web Uzmanımızla görüşünüz.  

Düzenlediğiniz etkinliğin tanıtım materyalleri için Kurumsal İletişim Müdürlüğünden destek isteyecek misiniz?

Banner, mail, sosyal medya görselleri gibi dijital materyaller için etkinlik talep formunda belirttiğiniz bilgiler yeterlidir.

Etkinlik talep formunu eksiksiz doldurarak EBYS üzerinden iletmeniz gerekmektedir.  Ajans tarafından, dışarıdan hizmet alımı yoluyla yaptırılması nedeniyle ve iletişim takvimimizde doğru zamanlamayla yer alabilmesi için talebinizin on iş günü öncesinde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğüne ulaşması gerekmektedir.

Düzenlediğiniz etkinlik için tasarım süresi uzun olan dijital materyal ya da basılı tanıtım materyali talebiniz olacak mı?

Sorumuzun yanıtı EVET ise öncelikle aşağıda sorulan soruların yanıtları hususunda İletişim Müdürlüğü ile irtibat kurarak maliyet bilgisini edinmeniz ve bütçe talep uygunluk belgenizi Satın Alma Direktörlüğüne iletmeniz gerekmektedir.

 • Baskısı istenilen tanıtım ve duyuru materyallerinden (afiş, broşür, flayer, kitap, davetiye vb) hangisi veya hangileri kullanılacaktır?
 • Büyük hacimli dijital tasarımlar (e-dergi, e-kitap vb) ve basılı materyaller (dergi, kitap, kongre-sempozyum bildiri kitapları, gazete, bülten vb.) için
  • Materyal sayı/sayıları nedir?
  • Hacim (sayfa sayısı, metin, kullanılacak görseller, materyal için öngörülen ebat) nedir?
  • Kullanılması düşünülen kâğıt ya da baskı materyalinin niteliği (kâğıt ise kâğıdın niteliği, kalınlık ve ağırlığı gibi öngörülen kriterler, vinil, cam vs. baskı materyalleri) nedir?
  • Kapak materyali (sıvama-karton kapak vb) ne olmalıdır?
  • Kapak baskı uygulamalarından (lak, gofre, varak vb.) hangisi tercih edilmektedir?

Yukarıdaki kriterler doğrultusunda tasarım ve baskı işlemlerinden doğacak tutara ilişkin bilgi, İletişim Müdürlüğü ile yapacağınız ön görüşme ile sizinle paylaşılacaktır. Bu bilgi doğrultusunda düzenleyeceğiniz talep formu ile tasarım ve baskı için bütçe talep onayı alabilirsiniz.

Etkinlikler çerçevesinde EBYS üzerinden gönderilecek olan Etkinlik Talep Formunun ekinde,

 • Bütçe Talep Onay formu yer almalıdır.

Ayrıca,

Etkinlik dışında tasarım süresi uzun olan dijital materyal ya da basılı tanıtım materyali talebiniz mi var?

Sorumuzun yanıtı EVET ise öncelikle aşağıda sorulan soruların yanıtları hususunda İletişim Müdürlüğü ile irtibat kurarak maliyet bilgisini edinmeniz ve bütçe talep uygunluk belgenizi Satın Alma Direktörlüğüne iletmeniz gerekmektedir.

 • Baskısı istenilen tanıtım ve duyuru materyallerinden (afiş, broşür, flayer, kitap, davetiye vb) hangisi veya hangileri kullanılacaktır?
 • Büyük hacimli dijital tasarımlar (e-dergi, e-kitap vb) ve basılı materyaller (dergi, kitap, kongre-sempozyum bildiri kitapları, gazete, bülten vb.) için
  • Materyal sayı/sayıları nedir?
  • Hacim (sayfa sayısı, metin, kullanılacak görseller, materyal için öngörülen ebat) nedir?
  • Kullanılması düşünülen kâğıt ya da baskı materyalinin niteliği (kâğıt ise kâğıdın niteliği, kalınlık ve ağırlığı gibi öngörülen kriterler, vinil, cam vs. baskı materyalleri) nedir?
  • Kapak materyali (sıvama-karton kapak vb) ne olmalıdır?
  • Kapak baskı uygulamalarından (lak, gofre, varak vb.) hangisi tercih edilmektedir?

Yukarıdaki kriterler doğrultusunda tasarım ve baskı işlemlerinden doğacak tutara ilişkin bilgi, İletişim Müdürlüğü ile yapacağınız ön görüşme ile sizinle paylaşılacaktır. Bu bilgi doğrultusunda düzenleyeceğiniz talep formu ile tasarım ve baskı için bütçe talep onayı alabilirsiniz.

Baskı onayı alınan talep formunun talep.kim@atilim.edu.tr adresi üzerinden Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğüne iletilmesi yeterlidir. Ajans tarafından, dışarıdan hizmet alımı yoluyla yaptırılması nedeniyle talebinizin bir ay öncesinde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğüne ulaşması gerekmektedir.

Talep uygunluk belgesi için aşağıdaki kodlar kullanılacaktır:

R1

Dijital Medya Reklam Harcamaları

R2

Reklam ve Tanıtım Fimleri

R3

Promosyon Malzemesi Giderleri

R4

Tanıtım ve promosyon amaçlı matbaa baskı

 

Önemli Not: Yarışma, etkinlik vb. durumlarda bütçeler ulaşım, konaklama, baskı, promosyon vd. kalemleri kapsayacak şekilde oluşturulduğundan konuyla ilgili kod kullanılmalıdır.

 

Kartvizit Talep Formu

Kartvizit talebinde bulunmak için Kartvizit Talep Formumuzu doldurabilirsiniz.

 

Tanıtım Materyali Talep Formu

Üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla talep edilecek tanıtım materyalleri için Tanıtım Materyali Talep Formunu doldurabilirsiniz.


Direktörlüğümüzden talep edilen işlerin bazılarının dışarıdan hizmet alımı ile temin edilmesi nedeniyle yapım ve paylaşım aşamalarında gereken zamanın gözetilmesi, hizmet kalitesi ve yapılan işlerin amacına ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.  Talep uygunluğu ile birlikte bize ulaşan tasarım, baskı ve uygulama isteklerinizde ajansımız tarafından iletilen sürelere +- 2 gün ekleyerek EBYS ile aşağıda linki verilen formları doldurduktan sonra müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Sertifika vd. Belge Talepleri

Çeşitli etkinlik ya da eğitimler nedeniyle verilmesi planlanan sertifika, teşekkür ya da katılım belge örneklerinin etkinlik ya da eğitimi düzenleyen birim tarafından talep.kim@atilim.edu.tr adresine mail gönderilerek talep edilmesi gerekmektedir.

Etkinlik ya da eğitimi düzenleyen birim tarafından hazırlanan sertifikaların baskı ve imza süreci öncesinde imzacı olarak belirtilen makam tarafından onayı gerekmektedir. Onaylanan belgelerin baskısı Üniversitemizdeki baskı merkezi tarafından yapılabilmektedir.

Ajanstan talep edilecek baskılar için bütçe onayının olması gerekmektedir. Metin ve isim listesinin ajansımıza iletilmesi durumunda baskılı versiyonları temin edilebilmektedir. Sürece ilişkin talep onayının alınmasını takiben Kurumsal İletişim Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.