PSY504 - Araştırma Yöntemleri ve İstatistiksel Uygulamalar (3 + 2) 5

Bu dersin amacı, öğrenciye psikoloji araştırmalarında verilerin istatistiksel analizini yapmada teorik ve pratik bilgi vermektir. Her yönteme uygun tek değişkenli ve iki değişkenli istatistiksel araçlar, yazılım paketleri aracılığıyla istatistiksel uygulamalarla birlikte detaylandırılacaktır.

PSY507 - Psikolojik Değerlendirme I (3 + 2) 5

Psikolojik değerlendirme görüşmesi, terapötik ilişki, görüşme becerileri.

PSY508 - Yetişkin Psikoterapileri (3 + 2) 5

Çağdaş psikoterapi yaklaşımları, psikoterapilerin uygulamalarının amaçları, yöntemleri ve teknikleri.

PSY598 - Bitirme Projesi (0 + 0) 40

Bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, etik kurallara uygun çalışma yapma.

PSY505 - Alan Uygulaması ve Süpervizyon I (1 + 28) 15

Haftada üç buçuk gün (28 saat) kurumda bulunma, görüşme yapma, nesnel ve projektif testler aracılığıyla değerlendirme yapma, rapor yazma, bazı psikoterapi tekniklerini uygulama ve süpervizyon.