Doç. Dr. Neşe ALKAN / Ana Bilim Dalı Başkanı

/ +90 (312) 586 8640


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Serbest Dalış Sporcularında Apnea Performansı ve Psikolojik Etmenlerin İncelenmesi, Duygular, Bilişsel değerlendirmeler, Beş Faktör Kişilik Modeli, Başaçıkma.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil Ertuğrul KÖROĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Klinik Psikiyatri ve Psikoterapi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. İrem METİN ORTA

/ +90 (312) 586 8646


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bağlanma, Anne Duyarlığı, Pozitif Ebeveynliği Artıran Bağlanma Temelli Erken Dönem Müdahale Programları, Dolaylı Utanma, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Sanal Kaytarma, Sosyal Medya Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Bahar BAHTİYAR SAYGAN

/ +90 (312) 586 8632


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anne-çocuk bağlanma örüntüleri, Ebeveynlik, Anne duyarlılığı, Mizaç, Benlik gelişimi, Toplumsal cinsiyet.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek DEMİRTEPE SAYGILI

/ +90 (312) 586 8694


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Başaçıkma, Fiziksel hastalıkların psikososyal yönü, Bakım verenler.

Detaylı Özgeçmiş