• ARAŞTIRMACILIK
 • BİLİMSELLİK
 • EVRENSELLİK
 • GÜVEN, GÜVENİLİRLİK
 • İNSANA VE ÇEVREYE SAYGI
 • KALİTE ODAKLILIK
 • KURUMSAL AİDİYET
 • KURUMSALLIK
 • MESLEKİ ETİK DEĞERLERE SAYGI
 • PAYDAŞ ODAKLILIK
 • VERİMLİLİK, ÜRETKENLİK
 • YENİLİKÇİLİK, YARATICILIK