İşbu Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Takvimi, 20.09.2021 tarih ve 17551 sayılı resmi yazı ile Rektörlük uhdesinde kurulmuş olan, ilk toplantısını 22 Eylül 2021 tarihinde Sayın Rektör liderliğinde gerçekleştirmiş olan Kurumsal Akreditasyon Program Komisyonu tarafından üretilmiş ve Atılım Üniversitesi Kalite Komisyonu bilgisi dâhilinde yayımlanmıştır. Üretilen bu takvim planı KİDR hazırlama sürecine Atılım Üniversitesi’nin bütün paydaşlarının aktif katılımıyla dâhil olması hedeflenmiştir.

 

Atılım Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Takvimi

Eylem No

Eylem

Eylemden Sorumlu Fonksiyon

Eylem ile İlgili Fonksiyon (lar)

Eylemin Zamanlaması

Eyleme İlişkin Açıklama

1

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzunun olası güncellemelere karşın incelenmesi

Dekanlık / Enstitü / Yüksekokul / Kalite Komisyonu

Sorumlu fonksiyonlar yönetiminde bulunan personellerin tamamı

Her yıl son çeyrek diliminde (Ekim – Aralık)

Üniversitemizin her yıl YÖKAK’a sunulmakta olan, yürütülen faaliyetlerin 5 farklı başlık (A. Kalite Güvence Sistemi / B. Eğitim ve Öğretim / C. Araştırma ve Geliştirme / D. Toplumsal Katkı / E. Yönetim Sistemi) altında aktarıldığı kurumsal ve bağlayıcı bir rapor hazırlık kılavuz dokümanıdır.

2

Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlıkları çerçevesinde ilgili kılavuzda ifade edildiği şekliyle ve bütün alt kriterler çerçevesinde “kanıt kütüphanesi” ve YÖKAK performans göstergeleri için veri biriktirilmesi

Dekanlık / Enstitü / Yüksekokul / Kalite Komisyonu

Sorumlu fonksiyonlar yönetiminde bulunan personellerin tamamı

Her yıl son çeyrek diliminde (Ekim – Aralık)

3

YÖKAK KİDR hazırlama takvim bildirimine (her yılın ilk çeyreği) uygun olarak gelen resmi yazının ve rapor hazırlığı çalışma takviminin/ekiplerinin bütün paydaşlara bildirilmesi

Kurumsal Gelişim ve Planlama

Kalite Komisyonu ve Üniversite bünyesindeki paydaşlar

Her yıl Ocak ayı ilk yarısı

YÖKAK üzerinden ulaşan resmi yazı, KİDR hazırlığı eylem planı, sorumluluk ve görev paylaşımı gibi detayların bulunduğu bir sunum hazırlanır ve planlamaya uygun olarak katılımcılara aktarılır.

4

Belirtilen 3 nolu eylem kapsamında aktarılan bilgiler ve görev/sorumluluk paylaşımı çerçevesinde talep edilen verilerin toparlanması

Her yıl belirlenecek çalışma ekibi

Üniversitenin Tüm Fonksiyonları

16 Ocak – 15 Şubat

3 nolu eylem çerçevesinde kurgulanan çalışma ekibi üzerinden üniversitenin bütün fonksiyonlarından KIDR hazırlama kılavuzuna uygun olarak veri, performans kriterleri ve kanıtlar toplanır.

5

Üniversitenin bütün fonksiyonlarından gelen verilerin analiz edilmesi, KİDR dokümantasyonunun hazırlanması

Her yıl belirlenecek çalışma ekibi

Kalite Komisyonu

16 Şubat – 15 Mart

Toparlanan veri setinin tamamı incelenir, analiz edilir ve konsolide KİDR dokümantasyonu üretilmesi sağlanır.

6

KİDR dokümantasyonu ve performans göstergelerinin tamamlanması, Kalite Komisyonuyla paylaşılması, Senato onayı ve YÖKAK sistemine girişlerin tamamlanması

Kurumsal Gelişim ve Planlama

Üniversite Senatosu, Kalite Komisyonu, Çalışma Ekibi

Mart - Nisan

Konsolide KİDR dokümantasyonu ve YÖKAK performans göstergelerinin nihai hale getirilmesi, gerekli bilgilendirme ve onayların alınması, YÖKAK sistemine girilmesi sağlanır.