• Üniversitenin kurumsal gelişimini planlamak, izlemek ve düzenli raporlamak.
  • Üniversitenin kurumsal gelişimini destekleyecek plan, program ve projelerde araştırma, koordinasyon ve destek hizmetleri vermek
  • YÖK, Ulusal ve Uluslararası  yükseköğretim kurumlarının kurumsal gelişmelerini izlemek, kıyaslama çalışmalarına, ortak geliştirmelere ve çalışmalara katılmak
  • Üniversitenin Stratejik Planlama sürecini koordine etmek.
  • Stratejik Plan ile ilgili uygulamaları, başta performans yönetim sistemi kapsamında olmak üzere stratejik hedefler ve süreç performans göstergeleri düzeyinde izlemek, sonuçları, stratejik planlama ve performans yönetimi süreçlerinde değerlendirmek, Üniversite Yöneticileri ile paylaşmak
  • Üniversitemizde iç ve dış değerlendirme, kalite geliştirme çalışmaları için kurulan Kalite Komisyonunda görev almak , komisyonun ofis, personel ve destek hizmetlerini sağlamak
  • YÖK Kalite Kurulu faaliyetlerini izlemek Üniversitemizden beklenecek kalite sistemi kuruluşunu koordine etmek, YÖK’ ün beklentilerini karşılamak için gerekli çalışmaları yapmak, her yıl takvimine uygun Kurumsal İç Değerlendirme Raporu hazırlıklarını koordine etmek
  • YÖK Kalite Kurulu Görevlendirmesi ile diğer üniversitelerin Dış Değerlendirmelerinde değerlendirici olarak görev almak.
  • Üniversitemizin iyi uygulama örneklerini diğer üniversitelerle paylaşmak, kalite kültürünün yayılmasına katkıda bulunmak