Stratejik Yönetim Çalıştayı

 

Geleneksel hale getirilmiş olan «Stratejik Yönetim Çalıştayları» çerçevesinde 2019 yılında tematik alan olarak «Öğrenci Odaklı Üniversite» başlığı benimsenmiştir. Bu tema aynı zamanda Atılım Üniversitesi Stratejik Planı bünyesindeki 5 ayrı «stratejik öncelikli alan» dan bir tanesidir.

Üniversitemiz yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2 günlük bir çalıştaydır. Üniversite dışından davetli konuşmacı, 3 ayrı aşamadan oluşan yuvarlak masa aktiviteleriyle ve farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş olan çalıştay içeriği daha sonra bir «sonuç raporu» ile iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve kurumsal hafıza’da kayıt altına alınmıştır.

Ulusal Öğrenci Çalıştayı

 

Atılım Üniversitesi ilk uygulamasını 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu «öğrenci çalıştayı» ile bünyesinde bulunan öğrencilerini yönetim süreçlerinin bir paydaşı olarak konumlandırmıştır. Bu çerçevede stratejik plan geliştirme aktivitelerinin bir paydaşı olarak öğrencilerden oluşturulan yuvarlak masalarda görüş ve önerileri yapılandırılmış bir program çerçevesinde ele alınmıştır.

Çalıştay kapsamında gündeme gelen konuları, önerileri ve görüşleri barındıran veriler daha sonra bir «sonuç raporu» ile iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve kurumsal hafıza’da kayıt altına alınmıştır.
 

Uluslararası Öğrenci Çalıştayı

 

Atılım Üniversitesi ilk uygulamasını 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu «uluslararası öğrenci çalıştayı» ile bünyesinde bulunan uluslararası öğrencilerini yönetim süreçlerinin bir paydaşı olarak konumlandırmıştır. Bu çerçevede stratejik plan geliştirme aktivitelerinin bir paydaşı olarak uluslararası öğrencilerden oluşturulan yuvarlak masalarda görüş ve önerileri yapılandırılmış bir program çerçevesinde ele alınmıştır.

Çalıştay kapsamında gündeme gelen konuları, önerileri ve görüşleri barındıran veriler daha sonra bir «sonuç raporu» ile iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve kurumsal hafıza’da kayıt altına alınmıştır.
 

Değişim Yönetimi Projesi Açılış Toplantısı

Atılım Üniversitesi geniş bir teşkilat yapısı olan, sadece eğitim & öğretim, araştırma, toplumsal katkı’yı önceleyen yaklaşımıyla değil, aynı zamanda daha iyi iş süreçleri takip ederek ve iş gücünün etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, kalite ve verimliliğin artmasında süreklilik sağlamayı hedeflemektedir.

İş süreçlerinin gözden geçirilmesi, iyileştirme, organizasyonel yapılanma projesinin bir parçası olarak mevcut süreçlerin analiz ve tespiti, önerilen süreçlerin detaylandırılması, dokümante edilmesi, bir geçiş ve yol haritası üretilmesi, organizasyon yönetiminin belirlenmesi ve dijitalleştirilmesi maksadıyla önemli bir proje başlatılmıştır.

Üniversitemizin iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, re-organizasyon ihtiyacının tespit ve önerilmesi ile bütün bu çalışmaların yaşayabilmesine imkan sağlayacak teknoloji platformu ile bütünleştirilmesi sayesinde bireysel ve kurumsal üretkenliğin artırılması temel amaç olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede sürdürülebilir değişim yönetimini önceleyen bu projenin açılış toplantısı 13 Nisan 2021 tarihinde Sayın Rektör Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ başkanlığında gerçekleştirilmiştir.