Stratejik Yönetim Çalıştayı

 

Geleneksel hale getirilmiş olan «Stratejik Yönetim Çalıştayları» çerçevesinde 2019 yılında tematik alan olarak «Öğrenci Odaklı Üniversite» başlığı benimsenmiştir. Bu tema aynı zamanda Atılım Üniversitesi Stratejik Planı bünyesindeki 5 ayrı «stratejik öncelikli alan» dan bir tanesidir.

Üniversitemiz yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2 günlük bir çalıştaydır. Üniversite dışından davetli konuşmacı, 3 ayrı aşamadan oluşan yuvarlak masa aktiviteleriyle ve farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş olan çalıştay içeriği daha sonra bir «sonuç raporu» ile iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve kurumsal hafıza’da kayıt altına alınmıştır.

Ulusal Öğrenci Çalıştayı

 

Atılım Üniversitesi ilk uygulamasını 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu «öğrenci çalıştayı» ile bünyesinde bulunan öğrencilerini yönetim süreçlerinin bir paydaşı olarak konumlandırmıştır. Bu çerçevede stratejik plan geliştirme aktivitelerinin bir paydaşı olarak öğrencilerden oluşturulan yuvarlak masalarda görüş ve önerileri yapılandırılmış bir program çerçevesinde ele alınmıştır.

Çalıştay kapsamında gündeme gelen konuları, önerileri ve görüşleri barındıran veriler daha sonra bir «sonuç raporu» ile iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve kurumsal hafıza’da kayıt altına alınmıştır.
 

Uluslararası Öğrenci Çalıştayı

 

Atılım Üniversitesi ilk uygulamasını 19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu «uluslararası öğrenci çalıştayı» ile bünyesinde bulunan uluslararası öğrencilerini yönetim süreçlerinin bir paydaşı olarak konumlandırmıştır. Bu çerçevede stratejik plan geliştirme aktivitelerinin bir paydaşı olarak uluslararası öğrencilerden oluşturulan yuvarlak masalarda görüş ve önerileri yapılandırılmış bir program çerçevesinde ele alınmıştır.

Çalıştay kapsamında gündeme gelen konuları, önerileri ve görüşleri barındıran veriler daha sonra bir «sonuç raporu» ile iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve kurumsal hafıza’da kayıt altına alınmıştır.