Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR

Sevgili Aday Öğrenciler,

Rekabetin gün geçtikçe arttığı bir dünyada, bu koşullara ayak uydurabilen, bilgili, yenilikçi, kendine güvenen ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, donanımlı personel  htiyacı da devamlı olarak artmaktadır.

Atılım Üniversitesi maliye alanında güçlü donanıma sahip bireyler yetiştirmek çabası içerisindedir. Bu bağlamda, uzman akademik kadrosuyla İşletme Fakültesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Maliye Bölümü’nü de bünyesine katarak eğitime başlamıştır. Bölümümüz; bilinen maliye bilgileri yanında maliye biliminin sıkı ilişki içerisinde olduğu iktisat, hukuk, kamu yönetimi, işletme, muhasebe, sosyoloji, istatistik gibi bilim dalları ile donatılmış bir ders programına sahiptir. Böylece öğrencilerimiz kredili sistemin üstün yanları ile birlikte gerek kamu gerekse özel sektörün birçok alanında görev yapabilecek bir formasyona sahip olacak şekilde eğitim almaktadır ve gelecek eğitim öğretim yılında da söz konusu eğitim güncellenmiş olarak dinamik bir şekilde kendini gösterecektir. Ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim dönemi başında eğitime başlamak üzere  “Maliye – Vergi” ile “Maliye Teorisi” alanlarında tezli ve tezsiz olmak üzere toplamda 4 yeni yüksek lisans programının açılması çalışmalarına başlanmıştır.

Henüz çok yeni olan bölümümüz kamu sektörü ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyi öğrencilerimize kazandırmak üzere  interdisipliner bir program sunmaktadır. Maliye Bölümümüzün misyonu;  Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında; çağdaş, laik, demokratik ve hukuk ekseninde, sağlam adımlarla daima ileriye yürümeyi hedefleyen; ülkesini seven; dürüst, güvenilir, ulusal değerlere sahip çıkan; modern eğitimle donatılmış birey olarak topluma sevgi-saygı kurallarıyla bağlı; kamusal yararı kişisel çıkarların üzerinde tutmayı görev edinmiş; araştırma-geliştirme yeteneği kazanmış; aldığı eğitimi-öğretimi topluma yayabilecek şekilde,  hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik mali konuları; iktisat, sosyoloji, hukuk ve siyaset disiplinleri bağlamındaki bir yaklaşımla inceleyen, irdeleyen ve bunlardan toplum ve  adına olumlu sonuçlar çıkarabilen bireyler yetiştirmeyi görev bilmektedir. Bu misyonu gerçekleştirmek üzere, Maliye Bölümü öğrencileri için hukuk, iktisat, matematik, istatistik, ekonometri, işletme, muhasebe, kamu yönetimi, sosyoloji gibi derslerle bilgi dağarcıklarını artıracak kapsamlı bir program hazırlanmıştır.

Maliye Bölümümüzün vizyonu ise; ülkemizin çağdaş bilgi toplumları düzeyine ulaşmış bir kamu ve özel sektör yapılanmasını sağlayacak, yurt ve dünya ekonomisindeki gelişmeler açısından mali, iktisadi, hukuki, siyasal ve sosyolojik konuları salt öğrenmeye ve öğretmeye değil, aynı zamanda araştırmaya, analitik modeller kurarak anlamayı, düşünmeyi, yorumlamayı ve sentezi yapacak yetkin maliyeciler yetiştirmek üzere; nitelikli bir maliye eğitimini gerçekleştirmeyi hedef almış topluma, ülkeye dolayısıyla insanlığa yararlı bilgiler üreten, aktaran ve katkı sağlayan, İz bırakan, mensubu olmaktan onur, gurur ve mutluluk duyulan örnek bir bölüm olmaktır.

Maliye Bölümü uygulamalı araştırma becerisi sağlayan öğretim programıyla gerek kamu sektörüne gerek özel sektöre nitelikli maliyecilerin yetişmesine yardımcı olacak; bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için sağlam bir başlangıç olacaktır.

Atılım Üniversite’sinin sizlere sağladığı ayrıcalıklı maliye eğitimi, parlak geleceğinizin ilk basamağını oluşturacaktır. Siz değerli gençleri Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü’nde  görmekten kıvanç ve  mutluluk duyacağız.