Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Tutanağı - 26 07 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 23.07.2019 tarihinde yapılan giriş sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir;

Sınava başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 7 (yedi) aday yazılı sınava davet edilmiş olup bu adaylardan 5 (beş)’i yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) ve değerlendirme puanı en az 65 (altmış beş) kriterini sağlayan Bilge Zehra Sergi ve Şaziye Ece Uluer asıl adaylar olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların değerlendirme puanı 65’in altında olduğu ve bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) olmadığından yedek aday listesi verilmemiştir.

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

 

 

SIRA NO ADI SOYADI Y. DİL (%10) ALES (%30) CGPA (%30)* SINAV NOTU (%30) TOPLAM PUAN BAŞARI DURUMU
1 BİLGE ZEHRA SERGİ 83,75 89,34741 76,8 60 76,219223 BAŞARILI
2 ŞAZİYE ECE ULUER 72,5 79,45119 81,7 60 73,595357 BAŞARILI
3 NİZAMETTİN UFUK BOSTAN 83,75 83,97724 85,6 17 64,348172 BAŞARISIZ
4 DENİZ HALİM ÇAĞLAR 83,75 83,65471 75,4 21 62,391413 BAŞARISIZ
5 ALPEREN KIZILAY  76,25 80,18414 80,01 10 58,683242 BAŞARISIZ
6 BETÜL DENİZ 85 83,7169 79,1 SINAVA GİRMEDİ BAŞARISIZ
7 GÜLCAN GÖKCEN GÜRER 72,5 76,88553 73,50 SINAVA GİRMEDİ BAŞARISIZ
* https://www.atilim.edu.tr/tr/oim/page/1273/4,00luk-sistem---100luk-sistem-donusum-tablosu

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6796 [site_id] => 36 [title_tr] => Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Tutanağı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 23.07.2019 tarihinde yapılan giriş sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir;

Sınava başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 7 (yedi) aday yazılı sınava davet edilmiş olup bu adaylardan 5 (beş)’i yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) ve değerlendirme puanı en az 65 (altmış beş) kriterini sağlayan Bilge Zehra Sergi ve Şaziye Ece Uluer asıl adaylar olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların değerlendirme puanı 65’in altında olduğu ve bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) olmadığından yedek aday listesi verilmemiştir.

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

 

 

SIRA NO ADI SOYADI Y. DİL (%10) ALES (%30) CGPA (%30)* SINAV NOTU (%30) TOPLAM PUAN BAŞARI DURUMU
1 BİLGE ZEHRA SERGİ 83,75 89,34741 76,8 60 76,219223 BAŞARILI
2 ŞAZİYE ECE ULUER 72,5 79,45119 81,7 60 73,595357 BAŞARILI
3 NİZAMETTİN UFUK BOSTAN 83,75 83,97724 85,6 17 64,348172 BAŞARISIZ
4 DENİZ HALİM ÇAĞLAR 83,75 83,65471 75,4 21 62,391413 BAŞARISIZ
5 ALPEREN KIZILAY  76,25 80,18414 80,01 10 58,683242 BAŞARISIZ
6 BETÜL DENİZ 85 83,7169 79,1 SINAVA GİRMEDİ BAŞARISIZ
7 GÜLCAN GÖKCEN GÜRER 72,5 76,88553 73,50 SINAVA GİRMEDİ BAŞARISIZ
* https://www.atilim.edu.tr/tr/oim/page/1273/4,00luk-sistem---100luk-sistem-donusum-tablosu

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-07-26 17:04:19 [end] => 2019-09-06 17:04:19 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-07-26 14:04:49 [updated_at] => 2019-07-26 14:06:26 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => arastirma-gorevlisi-son-degerlendirme-tutanagi-1564149889 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 36 [name_tr] => Matematik [url] => math [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6796 [site_id] => 36 [title_tr] => Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Tutanağı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

“Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca 23.07.2019 tarihinde yap\u0131lan giri\u015f s\u0131nav\u0131 sonuçlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir;<\/p>\n\n

S\u0131nava ba\u015fvurular aras\u0131ndan yap\u0131lan ön de\u011ferlendirme sonucunda 7 (yedi) aday yaz\u0131l\u0131 s\u0131nava davet edilmi\u015f olup bu adaylardan 5 (be\u015f)’i yaz\u0131l\u0131 s\u0131nava kat\u0131lmak üzere belirtilen gün ve saatte haz\u0131r bulunmu\u015ftur. Adaylara, yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sorular\u0131n\u0131 yapmalar\u0131 için 120 dakika süre verilmi\u015f ve bu süre sonunda adaylar\u0131n s\u0131nav kâ\u011f\u0131tlar\u0131 toplanm\u0131\u015f ve de\u011ferlendirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sonras\u0131nda ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabanc\u0131 dil notu (%10) ve yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu (% 30) dikkate al\u0131narak son de\u011ferlendirme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Buna göre bilim s\u0131nav\u0131 puan\u0131 en az 60 (altm\u0131\u015f) ve de\u011ferlendirme puan\u0131 en az 65 (altm\u0131\u015f be\u015f) kriterini sa\u011flayan Bilge Zehra Sergi ve \u015eaziye Ece Uluer as\u0131l adaylar olarak belirlenmi\u015ftir. S\u0131nava giren di\u011fer adaylar\u0131n de\u011ferlendirme puan\u0131 65’in alt\u0131nda oldu\u011fu ve bilim s\u0131nav\u0131 puan\u0131 en az 60 (altm\u0131\u015f) olmad\u0131\u011f\u0131ndan yedek aday listesi verilmemi\u015ftir.<\/p>\n\n

Adaylar\u0131n de\u011ferlendirme puanlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
SIRA NO<\/strong><\/td>\n\t\t\tADI SOYADI<\/strong><\/td>\n\t\t\tY. D\u0130L (%10)<\/strong><\/td>\n\t\t\tALES (%30)<\/strong><\/td>\n\t\t\tCGPA (%30)*<\/strong><\/td>\n\t\t\tSINAV NOTU (%30)<\/strong><\/td>\n\t\t\tTOPLAM PUAN<\/strong><\/td>\n\t\t\tBA\u015eARI DURUMU<\/strong><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
1<\/strong><\/td>\n\t\t\tB\u0130LGE ZEHRA SERG\u0130<\/td>\n\t\t\t83,75<\/td>\n\t\t\t89,34741<\/td>\n\t\t\t76,8<\/td>\n\t\t\t60<\/td>\n\t\t\t76,219223<\/td>\n\t\t\tBA\u015eARILI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2<\/strong><\/td>\n\t\t\t\u015eAZ\u0130YE ECE ULUER<\/td>\n\t\t\t72,5<\/td>\n\t\t\t79,45119<\/td>\n\t\t\t81,7<\/td>\n\t\t\t60<\/td>\n\t\t\t73,595357<\/td>\n\t\t\tBA\u015eARILI<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
3<\/strong><\/td>\n\t\t\tN\u0130ZAMETT\u0130N UFUK BOSTAN<\/td>\n\t\t\t83,75<\/td>\n\t\t\t83,97724<\/td>\n\t\t\t85,6<\/td>\n\t\t\t17<\/td>\n\t\t\t64,348172<\/td>\n\t\t\tBA\u015eARISIZ<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
4<\/strong><\/td>\n\t\t\tDEN\u0130Z HAL\u0130M ÇA\u011eLAR<\/td>\n\t\t\t83,75<\/td>\n\t\t\t83,65471<\/td>\n\t\t\t75,4<\/td>\n\t\t\t21<\/td>\n\t\t\t62,391413<\/td>\n\t\t\tBA\u015eARISIZ<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
5<\/strong><\/td>\n\t\t\tALPEREN KIZILAY <\/td>\n\t\t\t76,25<\/td>\n\t\t\t80,18414<\/td>\n\t\t\t80,01<\/td>\n\t\t\t10<\/td>\n\t\t\t58,683242<\/td>\n\t\t\tBA\u015eARISIZ<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
6<\/strong><\/td>\n\t\t\tBETÜL DEN\u0130Z<\/td>\n\t\t\t85<\/td>\n\t\t\t83,7169<\/td>\n\t\t\t79,1<\/td>\n\t\t\tSINAVA G\u0130RMED\u0130<\/td>\n\t\t\tBA\u015eARISIZ<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
7<\/strong><\/td>\n\t\t\tGÜLCAN GÖKCEN GÜRER<\/td>\n\t\t\t72,5<\/td>\n\t\t\t76,88553<\/td>\n\t\t\t73,50<\/td>\n\t\t\tSINAVA G\u0130RMED\u0130<\/td>\n\t\t\tBA\u015eARISIZ<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
* https:\/\/www.atilim.edu.tr\/tr\/oim\/page\/1273\/4,00luk-sistem---100luk-sistem-donusum-tablosu<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-07-26 17:04:19 [end] => 2019-09-06 17:04:19 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-07-26 14:04:49 [updated_at] => 2019-07-26 14:06:26 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => arastirma-gorevlisi-son-degerlendirme-tutanagi-1564149889 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 36 [name_tr] => Matematik [name_en] => Mathematics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => matematik [slug_en] => mathematics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/matematik\/1519400167-matematik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":81196,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/matematik\/1519400167-matematik_bolum.jpg"},"caption":"1519400167-matematik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/matematik\/1519400167-matematik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/matematik\/matematik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":59217,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/matematik\/matematik.jpg"},"caption":"matematik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/matematik\/matematik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 16:06:12 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 26 [lft] => 87 [rgt] => 88 [depth] => 2 [color] => [url] => math [home_page_id] => 958 [atacs_id] => 13 [parent] => 0 [master_id] => 62 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 34 [old_cat_id] => 1 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 36 [name_tr] => Matematik [name_en] => Mathematics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => matematik [slug_en] => mathematics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/matematik\/1519400167-matematik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":81196,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/matematik\/1519400167-matematik_bolum.jpg"},"caption":"1519400167-matematik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/matematik\/1519400167-matematik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/matematik\/matematik.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":59217,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/matematik\/matematik.jpg"},"caption":"matematik.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/matematik\/matematik.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 16:06:12 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 26 [lft] => 87 [rgt] => 88 [depth] => 2 [color] => [url] => math [home_page_id] => 958 [atacs_id] => 13 [parent] => 0 [master_id] => 62 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 34 [old_cat_id] => 1 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1