Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları - 08 01 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUCU

 

08.01.2019

 

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi alımı için yapılan yazılı sınava, ön değerlendirme sonucunda sınava çağrılan tüm adaylar katılmıştır. Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan aday bulunmadığından asil ve yedek aday belirlenememiştir.

 

Not: Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayınlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.