Mekatronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Son Değerlendirme Tutanağı - 24 02 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

21.02.2020

 

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi alımı için 14.02.2020 tarihinde yapılan yazılı sınava, öndeğerlendirme sonucunda davet edilen dört (4) adaydan aşağıda isimleri bulunan üç (3) aday katılmıştır.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan iki aday başarılı bulunmuştur. Belirtilen kriterleri sağlayan başka aday olmadığından yedek aday belirlenememiştir.

 

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL (%10)

ALES

(%30)

LİSANS MEZUNİYET NOTU

(%30)

YAZILI SINAV

(%30)

  1.  

Ali Bahadır Aydemir

90

86.88

63.36 (2.43)*

62.00

72.67

  1.  

Kemal Orçun Altınuç

86.25

74.14

68.26 (2.64)*

60.00

69.35

  1.  

Süleyman Hamalosmanoğlu

70

74.03

66.40 (2.56)*

36.00

Başarısız

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43  adresinde yayınlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.