Yüksek Başarımlı Hesaplama, CAD/CAM/CAE ve Simülasyon Laboratuvarı