Katılımcılara gerek güncel, gerek tarih gerekse toplumsal konuları çok boyutlu, zengin bir şekilde değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp tartışma kültürünü arttırmaktır. Bunun yanı sıra münazaraların seri düşünüp fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

Haberler

Etkinlikler