Raman spektrometre sistemi, temel prototipleme ve yazılım geliştirme altyapısı