2017-2018 Akademik yılı Bahar Dönemi Çift Anadal Önemli Tarihleri:

18 Aralık 2018- 08 Ocak  2018

Çift anadal başvuruları

23 Ocak 2018

Çift anadal başvuru sonuçlarının ilanı

22 Ocak 2018

İngilizce yeterlik sınavı

25 Ocak 2018

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

24-26 Ocak 2018

Kesin kayıtlar  ve ders kayıtları

29 Ocak 2018

Derslerin başlaması


Başvuru Koşulları:

Başvuru için gerekli belgeler:

Kontenjanlar:

Açıklamalar:

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr

 2017-2018 Akademik yılı Bahar Dönemi Yandal Önemli Tarihleri:

18 Aralık 2017- 08 Ocak  2017

Yandal Başvuruları

23 Ocak 2018

Yandal Başvuru sonuçlarının ilanı

22 Ocak 2018

İngilizce yeterlik sınavı

25 Ocak 2018

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

24-26 Ocak 2018

Kesin kayıtlar  ve ders kayıtları

29 Ocak 2018

Derslerin başlaması

 

Başvuru Koşulları:

Başvuru için gerekli belgeler:

Kontenjanlar:

Açıklamalar:

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr