2019 YKS SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

A - KAYIT TARİHLERİ

  • Kayıtlar,  bölüm farkı olmaksızın 19 - 23 Ağustos 2019 tarihleri  09.00 - 17.15 saatleri arasında  Atılım Üniversitesi Yerleşkesi,  Kadriye Zaim Kütüphanesinde yapılacaktır.

     

B- AÇIKLAMALAR

  • 2019 YKS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemimiz olan  ATACS programında,  kullanıcı hesabınızın oluşabilmesi(mail ve şifre) için aşağıda sunulan linkten, T.C Kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile giriş yapabilirsiniz. Öğrenci Bilgi Sistemi ATACS hesabınızı etkinleştirmek için tıklayınız

  • Üniversitemizde; Önlisans programını kazanan ve  halen başka bir üniversitede örgün Önlisans programına kayıtlı olanlar ile Lisans programını kazanan ve halen  başka bir üniversitede örgün Lisans programına kayıtlı olanların kesin kayıda gelmeden önce diğer üniversiteden kayıtlarını  sildirmiş olmaları gerekmektedir.

  • Adayların kayıt için şahsen (veya Noter vekâleti vermiş oldukları kişi tarafından) başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılmaz.

  • Üniversitemizi Burslu veya indirimli olarak kazananlardan,"Açıköğretim programları dâhil herhangi bir 4 veya daha fazla yıllık lisans programından mezun olan öğrenciler Atılım Üniversitesi'nde tam ücretli öğrenim görürler"

  • Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
     

C - KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Listesi

1. Kayıt Bilgi Formu (Buradaki linkte bulunan form 09.08.2019 tarihinde yenilenmiş olup,  güncel formun çıktısı alınarak, doldurulduktan sonra teslim edilecektir)

2. Lise Diplomasının aslı veya diploması hazırlanmamış olanlar için yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi

3.Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi

4.İkametgâh Belgesi

5. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 2 adet resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. ) 

6. YKS Kazandı ve YKS puanı sonuç belgelerinin internet çıktısı 

7. 1997 doğumlu ve daha büyük erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak “Üniversiteye kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” belge

8. Öğretim  ücretinin Denizbank A.Ş.’den ödenmesi durumunda  öğretim ücretinin ödenmiş olduğunu gösteren Banka dekontunun aslı

(Sanal Pos Kredi Kartı ile ödenen öğretim ücreti ödemelerinde  dekont istenmemektedir. Sanal Pos  ödemesi ile ilgili  bilgi için almak için tıklayınız.)

9. Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölümlerini kazanan öğrencilerin getirmesi gereken evraklar:

Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler

HAVACILIK YÖNETİMİ

1 - ) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2 - ) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR

1 - ) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2 - ) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

PİLOTAJ

1 - ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2 - ) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 

 


 

D - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr