2019 DGS EK İle yerleşen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri

KAYIT TARİHLERİ

 • Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 15- 21 Ekim 2019  (19-20 Ekim 2019 Cumartesi - Pazar günleri hariç)   09:30 - 17:30 saatleri arasında Atılım Üniversitesi Yerleşkesi,  Fen –Edebiyat Fakültesi Binasının zemin katında bulunan Öğrenci İşleri Direktörlüğü'nde  yapılacaktır.
 • Adayların kayıt için şahsen (veya Noter vekaleti vermiş oldukları kişi tarafından) başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılmaz.

 

 

AÇIKLAMALAR

 • 2019 DGS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz, Öğrenci Bilgi Sistemimiz olan  ATACS programında,  kullanıcı hesabınızın oluşabilmesi(mail ve şifre) için aşağıda sunulan linkten, T.C Kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile giriş yapabilirsiniz. Öğrenci Bilgi Sistemi ATACS hesabınızı etkinleştirmek için tıklayınız
   
 • Önlisans programından mezun olamayan ama kayıt hakkı kazanan  öğrenciler için YÖK'ün  yazısı görmek için tıklayınız
  "2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."
   
 • Üniversitemizi Burslu veya indirimli olarak kazananlardan,"Açıköğretim programları dâhil herhangi bir 4 veya daha fazla yıllık lisans programından mezun olan öğrenciler Atılım Üniversitesi'nde tam ücretli öğrenim görürler"
 • DGS ek ile gelecek olan öğrenciler için İngilizce sınav tarihi: 22.10.2019 Salı günü saat : 10:00’da  Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

  1. a-)Kayıt Bilgi Formu (Buradaki linkte bulunan formun çıktısı alınarak, doldurulduktan sonra teslim edilecektir)

    b-)Sadece SHYO Pilotaj programına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin doldurması gerekli olan taahhütname               formunu(indirmek için tıklayınız.)

2. Önlisans diplomasının aslı (Diploması hazır olamayanların yeni tarihli mezuniyet geçici belgesi getirmeleri gerekmektedir.)
3. Not dökümü Belgesi  (İmzalı ve mühürlü)
4. Not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları (İmzalı ve mühürlü)
5. Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi
6. İkametgah Belgesi
7. 2 Adet vesikalık fotoğraf  (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 4 adet resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. ) 
8. DGS kazandı sonuç  belgesinin internet çıktısı 
9. 1996 doğumlu ve daha büyük erkek öğrenciler için Askerlik Şubesi veya E-Devlet’ten alınacak  “Bir yükseköğretim kurumuna   kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” belge
10. Öğretim ücretinin yatırılmış olduğunu gösteren Banka dekontunun aslı
11. Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölümlerini kazanan öğrencilerin getirmesi gereken diğer evraklar:
Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1 - ) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2 - ) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1 - ) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2 - ) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
PİLOTAJ 1 - ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 2 - ) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

EĞİTİM ÜCRETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr