2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Tarihler Açıklama

23 Aralık 2019   -  10 Ocak 2020

Başvurular

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı
[Saat: 10:00 (9:30'da sınav binasında bulunulması gerekmektedir.)]
[Yer:   Yabancı Diller  Yüksek Okulu]

23 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

31 Ocak 2020 Cuma- Saat:16:00'da

Başvuru sonuçlarının ilanı 

03 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

Kesin Kayıtlar 

05 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat 2020

Derslerin Başlaması
Sıra Yatay Geçiş Adı Soyadı Başarı Durumu
1 yatay geçiş ALP KERİM ALPTEKİN BAŞARILI
2 yatay geçiş ENSAR AYDOĞDU BAŞARILI
3 yatay geçiş MAHMUT CAN ÖRNEK BAŞARILI
4 yatay geçiş MELİH EMÜL BAŞARILI
5 yatay geçiş OSMAN BERK YAVUZDOĞAN BAŞARILI
6 yatay geçiş ALİ ÖZEN BAŞARISIZ
7 yatay geçiş ALİ OSMAN TOP BAŞARISIZ
8 yatay geçiş ANIL UYANIK BAŞARISIZ
9 yatay geçiş AYBERK BOZKURT BAŞARISIZ
10 yatay geçiş DENİZ ÖZDÜRÜK BAŞARISIZ
11 yatay geçiş EMİNE BÜŞRA ERTÜRK BAŞARISIZ
12 yatay geçiş HASAN HÜSEYİN ÇELİK BAŞARISIZ
13 yatay geçiş HİLAL İREM ŞEKER BAŞARISIZ
14 yatay geçiş IŞIK IŞIKDOĞAN BAŞARISIZ
15 yatay geçiş MERVE AVCI BAŞARISIZ
16 yatay geçiş MURAT KOÇAŞ BAŞARISIZ
17 yatay geçiş NURİ YILDIRIM BAŞARISIZ
18 yatay geçiş SELİM KOÇ BAŞARISIZ
19 yatay geçiş ZEHRA NUR CİRAV BAŞARISIZ
20 yatay geçiş BAYBARS TAHA BEKMEZ GİRMEDİ
21 yatay geçiş CANER GÜL GİRMEDİ
22 yatay geçiş KAAN CEVHERİBUCAK GİRMEDİ
23 yatay geçiş NEDİM ZAFER ÇAVDAR GİRMEDİ

Başvuru Koşulları

 

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,
 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).
 • DGS ve DGS ek yerleştirme ile kayıt yaptırmış ve EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin;   YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NIN 01.11.2018 tarih ve E.839702 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre başvuruları alınacaktır (İlgili yazıyı okumak için tıklayınız)

 • “Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)

 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

Başvuru için gerekli belgeler

 

 • Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız),(Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.)
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri,kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 •  Ders İçerikleri (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )*
 •  Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)
 •  Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr
Tarihler Açıklama

23 Aralık 2019   -   10 Ocak 2020

Başvurular

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı
 

23 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

31 Ocak 2020 Cuma- Saat:16:00'da

Başvuru sonuçlarının ilanı

03 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

Kesin Kayıtlar 

05 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

Başvuru Koşullar

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Fakülte/YO/MYO Bölüm/ Program 2018 Kontenjan 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4. Yarıyıl 5. Yarıyıl
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü 30 2 2 - -
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 15 1 1 - -
Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 40 3 3 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 60 4 4 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 30 2 2 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 30 2 3 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü 60 4 4 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 60 4 4 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü 15 2 - - -
Hukuk Fakültesi Hukuk 200 2 3 - -
İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi İktisat Bölümü (Türkçe) 35 2 3 - -
İşletme Fakültesi İktisat Bölümü (İngilizce) 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (Türkçe) 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (İngilizce) 50 2 4 - -
İşletme Fakültesi Maliye Bölümü 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü 50 4 4 - -
İşletme Fakültesi Turizm Ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümü 20 1 2 - -
İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 40 3 3 - -
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 70 2 2 2 -
Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 40 1 3 2 -
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 60 3 3 3 -
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 40 1 3 2 -
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 30 1 3 1 -
Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü 15 1 1 - -
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 80 4 4 2 2
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya Bölümü 20 - 2 1 -
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 50 1 3 2 1
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 40 1 1 2 2
Mühendislik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 30 1 2 2 -
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 30 1 2 2 1
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 45 - 2 2 2
Sağlik Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü 40 2 2 2 -
Sağlik Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 40 2 2 2 -
Sağlik Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 40 2 2 2 -
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Havacılık Yönetimi Bölümü 30 1 1 2 1
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü 30 1 1 2 1
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü 30 1 1 2 1
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü 30 1 1 2 1
Atıllım Meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümü 40 2 2 2 -

Burs Oranları:

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): (Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir),
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not Döküm Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için),

* Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir.

Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr
Tarihler Açıklama

23 Aralık 2019   -   10 Ocak 2020

Başvurular

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı

23 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

31 Ocak 2020 Cuma- Saat:16:00'da

Başvuru sonuçlarının ilanı

03 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

Kesin Kayıtlar 

05 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

Başvuru Koşulları:

 

 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).
 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTE / YO BÖLÜM / PROGRAM 2. Sınıf Yurt içi 2. Sınıf Yurt Dışı 3. Sınıf Yurt içi 3. Sınıf Yurt Dışı
Atılım MYO Adalet 16 8 - -

Burs Oranları

 

Başvuru için gerekli belgeler

 

 • Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.
 •  Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvurulan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge(Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü)
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları
 •  İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )*
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)
Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr

2019-2020 AKADEMİK YILI YATAY GEÇİŞ 20.01.2020 TARİHİNDE YAPILAN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA (APEX) GİREN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DURUMLARI

Sıra Yatay Geçiş Adı Soyadı Başarı Durumu
1 yatay geçiş ALP KERİM ALPTEKİN

BAŞARILI

2 yatay geçiş ENSAR AYDOĞDU

BAŞARILI

3 yatay geçiş MAHMUT CAN ÖRNEK

BAŞARILI

4 yatay geçiş MELİH EMÜL

BAŞARILI

5 yatay geçiş OSMAN BERK YAVUZDOĞAN

BAŞARILI

6 yatay geçiş ALİ ÖZEN BAŞARISIZ
7 yatay geçiş ALİ OSMAN TOP BAŞARISIZ
8 yatay geçiş ANIL UYANIK BAŞARISIZ
9 yatay geçiş AYBERK BOZKURT BAŞARISIZ
10 yatay geçiş DENİZ ÖZDÜRÜK BAŞARISIZ
11 yatay geçiş EMİNE BÜŞRA ERTÜRK BAŞARISIZ
12 yatay geçiş HASAN HÜSEYİN ÇELİK BAŞARISIZ
13 yatay geçiş HİLAL İREM ŞEKER BAŞARISIZ
14 yatay geçiş IŞIK IŞIKDOĞAN BAŞARISIZ
15 yatay geçiş MERVE AVCI BAŞARISIZ
16 yatay geçiş MURAT KOÇAŞ BAŞARISIZ
17 yatay geçiş NURİ YILDIRIM BAŞARISIZ
18 yatay geçiş SELİM KOÇ BAŞARISIZ
19 yatay geçiş ZEHRA NUR CİRAV BAŞARISIZ
20 yatay geçiş BAYBARS TAHA BEKMEZ GİRMEDİ
21 yatay geçiş CANER GÜL GİRMEDİ
22 yatay geçiş KAAN CEVHERİBUCAK GİRMEDİ
23 yatay geçiş NEDİM ZAFER ÇAVDAR GİRMEDİ