2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Tarihler Açıklama

23 Aralık 2019   -  10 Ocak 2020

Başvurular

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı
[Saat: 10:00 (9:30'da sınav binasında bulunulması gerekmektedir.)]
[Yer:   Yabancı Diller  Yüksek Okulu]

23 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

31 Ocak 2020

Başvuru sonuçlarının ilanı

03 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

Kesin Kayıtlar 

05 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

Başvuru Koşulları

 

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,
 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).
 • DGS ve DGS ek yerleştirme ile kayıt yaptırmış ve EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin;   YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NIN 01.11.2018 tarih ve E.839702 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre başvuruları alınacaktır (İlgili yazıyı okumak için tıklayınız)

 • “Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)

 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

Başvuru için gerekli belgeler

 

 • Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız),(Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.)
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri,kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 •  Ders İçerikleri (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )*
 •  Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)
 •  Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr
Tarihler Açıklama

23 Aralık 2019   -   10 Ocak 2020

Başvurular

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı
 

23 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

31 Ocak 2020

Başvuru sonuçlarının ilanı

03 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

Kesin Kayıtlar 

05 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

Başvuru Koşullar

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Fakülte/YO/MYO Bölüm/ Program 2018 Kontenjan 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4. Yarıyıl 5. Yarıyıl
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü 30 2 2 - -
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 15 1 1 - -
Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 40 3 3 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 60 4 4 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 30 2 2 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 30 2 3 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü 60 4 4 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 60 4 4 - -
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü 15 2 - - -
Hukuk Fakültesi Hukuk 200 2 3 - -
İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi İktisat Bölümü (Türkçe) 35 2 3 - -
İşletme Fakültesi İktisat Bölümü (İngilizce) 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (Türkçe) 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (İngilizce) 50 2 4 - -
İşletme Fakültesi Maliye Bölümü 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü 50 4 4 - -
İşletme Fakültesi Turizm Ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümü 20 1 2 - -
İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 40 3 3 - -
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü 40 3 3 - -
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 70 2 2 2 -
Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 40 1 3 2 -
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 60 3 3 3 -
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 40 1 3 2 -
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 30 1 3 1 -
Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü 15 1 1 - -
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 80 4 4 2 2
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya Bölümü 20 - 2 1 -
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 50 1 3 2 1
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 40 1 1 2 2
Mühendislik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 30 1 2 2 -
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 30 1 2 2 1
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 45 - 2 2 2
Sağlik Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü 40 2 2 2 -
Sağlik Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 40 2 2 2 -
Sağlik Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 40 2 2 2 -
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Havacılık Yönetimi Bölümü 30 1 1 2 1
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü 30 1 1 2 1
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü 30 1 1 2 1
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü 30 1 1 2 1
Atıllım Meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümü 40 2 2 2 -

Burs Oranları:

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 

 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): (Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir),
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not Döküm Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için),

* Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir.

Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr
Tarihler Açıklama

23 Aralık 2019   -   10 Ocak 2020

Başvurular

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı

23 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

31 Ocak 2020

Başvuru sonuçlarının ilanı

03 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

Kesin Kayıtlar 

05 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

Başvuru Koşulları:

 

 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).
 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTE / YO BÖLÜM / PROGRAM 2. Sınıf Yurt içi 2. Sınıf Yurt Dışı 3. Sınıf Yurt içi 3. Sınıf Yurt Dışı
Atılım MYO Adalet 16 8 - -

Burs Oranları

 

Başvuru için gerekli belgeler

 

 • Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.
 •  Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvurulan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge(Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü)
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları
 •  İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )*
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)
Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4865 [title_tr] => 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları [title_en] => 2019- 2020 Academic Year Fall Semester Student Transfer [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => tab [module_class] => tabGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => EK MADDE 1'E GÖRE YATAY GEÇİŞ [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Tarihler [1] => Açıklama ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] =>

23 Aralık 2019   -  10 Ocak 2020

[1] => Başvurular ) [1] => Array ( [0] =>

20 Ocak 2020

[1] =>

İngilizce yeterlik sınavı
[Saat: 10:00 (9:30'da sınav binasında bulunulması gerekmektedir.)]
[Yer:   Yabancı Diller  Yüksek Okulu]

) [2] => Array ( [0] =>

23 Ocak 2020

[1] => İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması ) [3] => Array ( [0] =>

31 Ocak 2020

[1] => Başvuru sonuçlarının ilanı ) [4] => Array ( [0] =>

03 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

[1] => Kesin Kayıtlar  ) [5] => Array ( [0] =>

05 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

[1] => Ders Kayıtları ) [6] => Array ( [0] =>

10 Şubat 2020

[1] => Derslerin Başlaması ) ) [module_class] => tableRed [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped [2] => table-hover ) [dataTable] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Başvuru Koşulları ) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,
 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).
 • DGS ve DGS ek yerleştirme ile kayıt yaptırmış ve EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin;   YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NIN 01.11.2018 tarih ve E.839702 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre başvuruları alınacaktır (İlgili yazıyı okumak için tıklayınız)

 • “Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)

 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI ) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] => ) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Burs Oranları ) [2] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Başvuru için gerekli belgeler ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

 • Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız),(Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.)
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri,kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 •  Ders İçerikleri (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )*
 •  Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)
 •  Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Bölüm [1] => Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => HAVACILIK YÖNETİMİ [1] => 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) [1] => Array ( [0] => [1] => 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). ) [2] => Array ( [0] => UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR [1] => 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) [3] => Array ( [0] => [1] => 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). ) [4] => Array ( [0] => PİLOTAJ [1] => 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. ) [5] => Array ( [0] => [1] => 2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) ) [module_class] => tableRed [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Öğrenci İşleri Direktörlüğü [1] => Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => [1] => Tel:  0 (312)  586  8295 ) [1] => Array ( [0] => [1] => Fax: 0 (312) 586 8297 ) [2] => Array ( [0] => [1] => E-Posta: oim@atilim.edu.tr ) ) [module_class] => tableRed [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [title] => KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Tarihler [1] => Açıklama ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] =>

23 Aralık 2019   -   10 Ocak 2020

[1] => Başvurular ) [1] => Array ( [0] =>

20 Ocak 2020

[1] =>

İngilizce yeterlik sınavı
 

) [2] => Array ( [0] =>

23 Ocak 2020

[1] => İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması ) [3] => Array ( [0] =>

31 Ocak 2020

[1] => Başvuru sonuçlarının ilanı ) [4] => Array ( [0] =>

03 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

[1] => Kesin Kayıtlar  ) [5] => Array ( [0] =>

05 Şubat 2020   -  07 Şubat 2020

[1] => Ders Kayıtları ) [6] => Array ( [0] =>

10 Şubat 2020

[1] => Derslerin Başlaması ) ) [module_class] => tableBlue [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped [2] => table-hover ) [dataTable] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Başvuru Koşullar ) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionRed [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => 2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Fakülte/YO/MYO [1] => Bölüm/ Program [2] => 2018 Kontenjan [3] => 2. Yarıyıl [4] => 3. Yarıyıl [5] => 4. Yarıyıl [6] => 5. Yarıyıl ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => Fen Edebiyat Fakültesi [1] => İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü [2] => 30 [3] => 2 [4] => 2 [5] => - [6] => - ) [1] => Array ( [0] => Fen Edebiyat Fakültesi [1] => Matematik Bölümü [2] => 15 [3] => 1 [4] => 1 [5] => - [6] => - ) [2] => Array ( [0] => Fen Edebiyat Fakültesi [1] => Mütercim Tercümanlık Bölümü [2] => 40 [3] => 3 [4] => 3 [5] => 1 [6] => 1 ) [3] => Array ( [0] => Fen Edebiyat Fakültesi [1] => Psikoloji Bölümü [2] => 60 [3] => 4 [4] => 4 [5] => - [6] => - ) [4] => Array ( [0] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [1] => Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü [2] => 30 [3] => 2 [4] => 2 [5] => - [6] => - ) [5] => Array ( [0] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [1] => Grafik Tasarım Bölümü [2] => 30 [3] => 2 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [6] => Array ( [0] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [1] => İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü [2] => 60 [3] => 4 [4] => 4 [5] => - [6] => - ) [7] => Array ( [0] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [1] => Mimarlık Bölümü [2] => 60 [3] => 4 [4] => 4 [5] => - [6] => - ) [8] => Array ( [0] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [1] => Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü [2] => 15 [3] => 2 [4] => - [5] => - [6] => - ) [9] => Array ( [0] => Hukuk Fakültesi [1] => Hukuk [2] => 200 [3] => 2 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [10] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü [2] => 40 [3] => 3 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [11] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => İktisat Bölümü (Türkçe) [2] => 35 [3] => 2 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [12] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => İktisat Bölümü (İngilizce) [2] => 40 [3] => 3 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [13] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => İşletme Bölümü (Türkçe) [2] => 40 [3] => 3 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [14] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => İşletme Bölümü (İngilizce) [2] => 50 [3] => 2 [4] => 4 [5] => - [6] => - ) [15] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => Maliye Bölümü [2] => 40 [3] => 3 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [16] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü [2] => 50 [3] => 4 [4] => 4 [5] => - [6] => - ) [17] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => Turizm Ve Otelcilik İşletmeciliği Bölümü [2] => 20 [3] => 1 [4] => 2 [5] => - [6] => - ) [18] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => Uluslararası İlişkiler Bölümü [2] => 40 [3] => 3 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [19] => Array ( [0] => İşletme Fakültesi [1] => Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü [2] => 40 [3] => 3 [4] => 3 [5] => - [6] => - ) [20] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Bilgisayar Mühendisliği Bölümü [2] => 70 [3] => 2 [4] => 2 [5] => 2 [6] => - ) [21] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü [2] => 40 [3] => 1 [4] => 3 [5] => 2 [6] => - ) [22] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü [2] => 60 [3] => 3 [4] => 3 [5] => 3 [6] => - ) [23] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Endüstri Mühendisliği Bölümü [2] => 40 [3] => 1 [4] => 3 [5] => 2 [6] => - ) [24] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü [2] => 30 [3] => 1 [4] => 3 [5] => 1 [6] => - ) [25] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => İmalat Mühendisliği Bölümü [2] => 15 [3] => 1 [4] => 1 [5] => - [6] => - ) [26] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => İnşaat Mühendisliği Bölümü [2] => 80 [3] => 4 [4] => 4 [5] => 2 [6] => 2 ) [27] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya Bölümü [2] => 20 [3] => - [4] => 2 [5] => 1 [6] => - ) [28] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Makine Mühendisliği Bölümü [2] => 50 [3] => 1 [4] => 3 [5] => 2 [6] => 1 ) [29] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Mekatronik Mühendisliği Bölümü [2] => 40 [3] => 1 [4] => 1 [5] => 2 [6] => 2 ) [30] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü [2] => 30 [3] => 1 [4] => 2 [5] => 2 [6] => - ) [31] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Otomotiv Mühendisliği Bölümü [2] => 30 [3] => 1 [4] => 2 [5] => 2 [6] => 1 ) [32] => Array ( [0] => Mühendislik Fakültesi [1] => Yazılım Mühendisliği Bölümü [2] => 45 [3] => - [4] => 2 [5] => 2 [6] => 2 ) [33] => Array ( [0] => Sağlik Bilimleri Fakültesi [1] => Beslenme Ve Diyetetik Bölümü [2] => 40 [3] => 2 [4] => 2 [5] => 2 [6] => - ) [34] => Array ( [0] => Sağlik Bilimleri Fakültesi [1] => Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü [2] => 40 [3] => 2 [4] => 2 [5] => 2 [6] => - ) [35] => Array ( [0] => Sağlik Bilimleri Fakültesi [1] => Hemşirelik [2] => 40 [3] => 2 [4] => 2 [5] => 2 [6] => - ) [36] => Array ( [0] => Sivil Havacılık Yüksek Okulu [1] => Havacılık Yönetimi Bölümü [2] => 30 [3] => 1 [4] => 1 [5] => 2 [6] => 1 ) [37] => Array ( [0] => Sivil Havacılık Yüksek Okulu [1] => Pilotaj Bölümü [2] => 30 [3] => 1 [4] => 1 [5] => 2 [6] => 1 ) [38] => Array ( [0] => Sivil Havacılık Yüksek Okulu [1] => Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü [2] => 30 [3] => 1 [4] => 1 [5] => 2 [6] => 1 ) [39] => Array ( [0] => Sivil Havacılık Yüksek Okulu [1] => Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü [2] => 30 [3] => 1 [4] => 1 [5] => 2 [6] => 1 ) [40] => Array ( [0] => Atıllım Meslek Yüksek Okulu [1] => Adalet Bölümü [2] => 40 [3] => 2 [4] => 2 [5] => 2 [6] => - ) ) [module_class] => tableRed [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) ) ) ) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Burs Oranları: ) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Başvuru için gerekli belgeler: ) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): (Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir),
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not Döküm Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için),

* Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir.

) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Bölüm [1] => Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => HAVACILIK YÖNETİMİ [1] => 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) [1] => Array ( [0] => [1] => 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). ) [2] => Array ( [0] => UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR [1] => 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) [3] => Array ( [0] => [1] => 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). ) [4] => Array ( [0] => PİLOTAJ [1] => 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. ) [5] => Array ( [0] => [1] => 2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) ) [module_class] => tableBlue [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Öğrenci İşleri Direktörlüğü [1] => Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => [1] => Tel:  0 (312)  586  8295 ) [1] => Array ( [0] => [1] => Fax: 0 (312) 586 8297 ) [2] => Array ( [0] => [1] => E-Posta: oim@atilim.edu.tr ) ) [module_class] => tableBlue [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => empty-content [content] => ) ) ) ) ) ) ) [2] => stdClass Object ( [title] => BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Tarihler [1] => Açıklama ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] =>

23 Aralık 2019   -   10 Ocak 2020

[1] => Başvurular ) [1] => Array ( [0] =>

20 Ocak 2020

[1] => İngilizce yeterlik sınavı ) [2] => Array ( [0] =>

23 Ocak 2020

[1] => İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması ) [3] => Array ( [0] =>

31 Ocak 2020

[1] => Başvuru sonuçlarının ilanı ) [4] => Array ( [0] =>

03 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

[1] => Kesin Kayıtlar  ) [5] => Array ( [0] =>

05 Şubat 2020   -   07 Şubat 2020

[1] => Ders Kayıtları ) [6] => Array ( [0] =>

10 Şubat 2020

[1] => Derslerin Başlaması ) ) [module_class] => tableGray [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped [2] => table-hover ) [dataTable] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Başvuru Koşulları: ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).
 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.
) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => 2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ) [1] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => FAKÜLTE / YO [1] => BÖLÜM / PROGRAM [2] => 2. Sınıf Yurt içi [3] => 2. Sınıf Yurt Dışı [4] => 3. Sınıf Yurt içi [5] => 3. Sınıf Yurt Dışı ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => Atılım MYO [1] => Adalet [2] => 16 [3] => 8 [4] => - [5] => - ) ) [module_class] => tableRed [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Burs Oranları ) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h3 [content] => Başvuru için gerekli belgeler ) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

 • Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.
 •  Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvurulan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge(Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü)
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları
 •  İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )*
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü)
) [1] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Bölüm [1] => Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => HAVACILIK YÖNETİMİ [1] => 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) [1] => Array ( [0] => [1] => 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). ) [2] => Array ( [0] => UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR [1] => 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) [3] => Array ( [0] => [1] => 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). ) [4] => Array ( [0] => PİLOTAJ [1] => 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. ) [5] => Array ( [0] => [1] => 2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. ) ) [module_class] => tableGray [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped [2] => table-hover ) [dataTable] => ) ) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Öğrenci İşleri Direktörlüğü [1] => Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => [1] => Tel:  0 (312)  586  8295 ) [1] => Array ( [0] => [1] => Fax: 0 (312) 586 8297 ) [2] => Array ( [0] => [1] => E-Posta: oim@atilim.edu.tr ) ) [module_class] => tableGray [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => empty-content [content] => ) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => empty-content [content] => ) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => empty-content [content] => ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => tab [module_class] => [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Placement Score-based Transfer [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Starting Date [1] => Ending Date [2] => Remarks ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => 1-Aug-2019 [1] => 15-Aug-2019 [2] => Applications ) [1] => Array ( [0] => 3-Sep-2019 [1] => - [2] => Announcement of application results ) [2] => Array ( [0] => 26-Aug-2019 [1] => - [2] => English Proficiency Exam ) [3] => Array ( [0] => 28-Aug-2019 [1] => - [2] => Announcement of English Proficiency Exam results ) [4] => Array ( [0] => 9-Sep-2019 [1] => 20-Sep-2019 [2] => Registration of Admitted Students ) [5] => Array ( [0] => 18-Sep-2019 [1] => 20-Sep-2019 [2] => Course Registrations ) [6] => Array ( [0] => 23-Sep-2019 [1] => - [2] => First Day of Courses ) ) [module_class] => tableRed [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Terms of Application: ) [2] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>
 • The transfer transactions to be made within the scope of Additional Article 1 of the Regulation on the Principles of Student Transfer between Associate Degree and Undergraduate Degree Programs, Double Major, Minor Program and Inter-institutional Credit Transfer at Higher Education Institutions shall be carried out in accordance with the principles and procedures to be executed by higher education institutions in fall and spring terms,
 • And the provisions of the Directive on the Principles of Student Transfer between Associate Degree and Undergraduate Degree Programs (click for the directive).
 • Students who registered with Vertical Transfer and Vertical Transfer additional placement and intend to be transferred within the scope of Additional Article 1 shall apply in accordance with the provisions stipulated in the letter published by the Turkish Council of Higher Education on 01.11.2018 with the number E.839702 (click here for the letter)
 • Signed and stamped certificate to prove that student has not received any disciplinary punishment other than a Warning and Reprimand.
) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Quotas: ) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Documents required for application: ) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

 • Additional Article-1 Student Transfer Application Form (click to download the form),(The candidates applying for more than one program are required to fill out one application form. Preferences must be indicated on this form which is required to be photocopied for each program. The candidates must submit all required documents along with these photocopies).
 • Student Certificate (Signed and Stamped)
 • Transcript (In a Closed Envelope) Original copy of the official document showing all courses followed, credits, grades of these course and success average on term basis (photocopies shall not be accepted). This official document shall be obtained from the institution where applicant student will be transferred from. (For department students) (Signed and Stamped)
 •  Course Content (For department students) (Signed and Stamped)
 • Hard copies of Student Selection Examination and Undergraduate Placement Exam/Transition to Higher Education Exam Results of relevant year
 • Document proving attendance to English Preparatory School or a nationally and internationally recognized Foreign Language Certificate meeting Foreign Language exemption conditions stipulated by Atilim University English Preparatory School Regulation (for the departments giving education in a Foreign Language)
 •  Signed and stamped certificate to prove that student has not received any disciplinary punishment other than a Warning and Reprimand.
 •  A letter stating that the applicant has not made Undergraduate Transfer within the scope of additional article-1 before (signed and stamped)

Department

Documents required for final registration

AVIATION MANAGEMENT

1) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain airport entrance card.

 

2) Obtaining a health committee report within the last 6 months from a full-fledged hospital to prove availability for the occupation and related duties (i.e. no hearing loss/disorder, vision loss/disorder).

AVIONICS / AIRFRAME AND POWERPLANT MAINTENANCE

1) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain airport entrance card.

 

2) Obtaining a health committee report within the last 6 months from a full-fledged hospital to prove availability for the occupation and related duties (i.e. no color blindness, hearing loss/disorder, vision loss/disorder).

PILOT TRAINING

1) Obtaining a health certificate in accordance with ICAO Annex-1 Class 1 provisions from health care institutions authorized by the Directorate General of Civil Aviation.

 

2) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain pilot license.

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Scholarship Rates ) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 Click here to see the scholarship rates.

) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Directorate of Student Affairs [1] => School of Arts & Sciences, Ground Floor ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => [1] => Tel:  0 (312)  586  8295 ) [1] => Array ( [0] => [1] => Fax: +90 (312) 586 8297 ) [2] => Array ( [0] => [1] => E-mail: oim@atilim.edu.tr ) ) [module_class] => tableRed [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => empty-content [content] => ) ) ) ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Inter-Institutional Transfer [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Starting Date [1] => Ending Date [2] => Remarks ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => 17 June 2019 Monday [1] => 19-Aug-2019 [2] => Applications ) [1] => Array ( [0] => 3-Sep-2019 [1] => - [2] => Announcement of application results ) [2] => Array ( [0] => 26-Aug-2019 [1] => - [2] => English Proficiency Exam ) [3] => Array ( [0] => 28-Aug-2019 [1] => - [2] => Announcement of English Proficiency Exam results ) [4] => Array ( [0] => 9-Sep-2019 [1] => 20-Sep-2019 [2] => Registration of Admitted Students ) [5] => Array ( [0] => 18-Sep-2019 [1] => 20-Sep-2019 [2] => Course Registrations ) [6] => Array ( [0] => 23-Sep-2019 [1] => - [2] => First Day of Courses ) ) [module_class] => tableBlue [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Terms of Application: ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Applications are made in accordance with the provisions of the Directive on the Principles of Student Transfer between Associate Degree and Undergraduate Degree Programs (click for the directive).

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Quotas: ) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Quotas (Click here to download)

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Documents required for application: ) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Student Certificate (Signed and Stamped)

 • Inter-institutional Student Transfer Application Form (click to download): The candidates applying for more than one program are required to fill out one application form. Preferences must be indicated on this form which is required to be photocopied for each program. The candidates must submit all required documents along with these photocopies).
 • Student Certificate (Signed and Stamped)
 • Transcript (Signed and Stamped)
 • Course Content (Signed and Stamped)
 • Hard copies of Student Selection Examination and Undergraduate Placement Exam/Transition to Higher Education Exam Results of relevant year
 • Document proving attendance to English Preparatory School or a nationally and internationally recognized Foreign Language Certificate meeting Foreign Language exemption conditions stipulated by Atilim University English Preparatory School Regulation (for the departments giving education in a Foreign Language)

* The students admitted to the School of Civil Aviation must submit below listed documents during final registration.

Department

Documents required for final registration

AVIATION MANAGEMENT

1) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain airport entrance card.

 

2) Obtaining a health committee report within the last 6 months from a full-fledged hospital to prove availability for the occupation and related duties (i.e. no hearing loss/disorder, vision loss/disorder).

AVIONICS / AIRFRAME AND POWERPLANT MAINTENANCE

1) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain airport entrance card.

 

2) Obtaining a health committee report within the last 6 months from a full-fledged hospital to prove availability for the occupation and related duties (i.e. No color blindness, hearing loss/disorder, vision loss/disorder).

PILOT TRAINING

1) Obtaining a health certificate in accordance with ICAO Annex-1 Class 1 provisions from health care institutions authorized by the Directorate General of Civil Aviation.

 

2) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain pilot license.

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Scholarship Rates ) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 Click here to see the scholarship rates.

) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => empty-content [content] => ) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Directorate of Student Affairs [1] => School of Arts & Sciences, Ground Floor ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => [1] => Tel:  0 (312)  586  8295 ) [1] => Array ( [0] => [1] => Fax: +90 (312) 586 8297 ) [2] => Array ( [0] => [1] => E-mail: oim@atilim.edu.tr ) ) [module_class] => tableBlue [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => empty-content [content] => ) ) ) ) ) ) ) [2] => stdClass Object ( [title] => Achievement-Based Transfers [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Starting Date [1] => Ending Date [2] => Remarks ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => 17-Jun-2019 [1] => 19-Aug-2019 [2] => Applications ) [1] => Array ( [0] => 3-Sep-2019 [1] => - [2] => Announcement of application results ) [2] => Array ( [0] => 26-Aug-2019 [1] => - [2] => English Proficiency Exam ) [3] => Array ( [0] => 28-Aug-2019 [1] => - [2] => Announcement of English Proficiency Exam results ) [4] => Array ( [0] => 9-Sep-2019 [1] => 20-Sep-2019 [2] => Registration of Admitted Students ) [5] => Array ( [0] => 18-Sep-2019 [1] => 20-Sep-2019 [2] => Course Registrations ) [6] => Array ( [0] => 23-Sep-2019 [1] => - [2] => First Day of Courses ) ) [module_class] => tableGray [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Terms of Application: ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>
 • Applications are made in accordance with the provisions of the Directive on the Principles of Student Transfer between Associate Degree and Undergraduate Degree Programs (click for the directive).
) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Quotas: ) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Quotas (Click to download.)

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Documents required for application: ) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>
 • Application Form (click to download): The candidates applying for more than one program are required to fill out one application form. Preferences must be indicated on this form which is required to be photocopied for each program. The candidates must submit all required documents along with these photocopies.
 •  Student Certificate (Signed and Stamped)
 •  Transcript (In a Closed Envelope) Original copy of the official document showing all courses followed, credits, grades of these course and success average on term basis (photocopies shall not be accepted). This official document shall be obtained from the institution where applicant student will be transferred from. (For department students) (Signed and Stamped)
 • Course Content (Signed and Stamped)
 •  Hard copies of Student Selection Examination and Undergraduate Placement Exam/Transition to Higher Education Exam Results of relevant year
 •  Document proving attendance to English Preparatory School or a nationally and internationally recognized Foreign Language Certificate meeting Foreign Language exemption conditions stipulated by Atilim University English Preparatory School Regulation (for the departments giving education in a Foreign Language)
 • For the applications made from foreign universities, the foreign higher education institutions and education programs where the applicants have received education must be recognized by the Council of Higher Education as an institution authorized to give associate or bachelor’s degree and the equivalence between applicants’ higher education program and applied associate or undergraduate program must be accepted by relevant department of our University.
 • Signed and stamped certificate to prove that student has not received any disciplinary punishment other than Warning and Reprimand.

Department

Documents required for final registration

AVIATION MANAGEMENT

1) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain airport entrance card.

 

2) Obtaining a health committee report within the last 6 months from a full-fledged hospital to prove availability for the occupation and related duties (i.e. no hearing loss/disorder, vision loss/disorder).

AVIONICS / AIRFRAME AND POWERPLANT MAINTENANCE

1) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain airport entrance card.

 

2) Obtaining a health committee report within the last 6 months from a full-fledged hospital to prove availability for the occupation and related duties (i.e. No color blindness, hearing loss/disorder, vision loss/disorder).

PILOT TRAINING

1) Obtaining a health certificate in accordance with ICAO Annex-1 Class 1 provisions from health care institutions authorized by the Directorate General of Civil Aviation.

 

2) Having no criminal record or criminal archive record to revoke their right to obtain pilot license.

) [1] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Scholarship Rates ) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 Click here to see the scholarship rates.

) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => empty-content [content] => ) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Directorate of Student Affairs [1] => School of Arts & Sciences, Ground Floor ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => [1] => Tel:  0 (312)  586  8295 ) [1] => Array ( [0] => [1] => Fax: +90 (312) 586 8297 ) [2] => Array ( [0] => [1] => E-mail: oim@atilim.edu.tr ) ) [module_class] => tableGray [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-striped ) [dataTable] => ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 114 [start] => 2019-06-12 09:46:03 [end] => 2019-06-12 09:46:03 [created_at] => 2019-11-20 13:08:50 [updated_at] => 2020-01-17 07:31:59 [parent_id] => 3663 [lft] => 138 [rgt] => 139 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => 2018-2019-akademik-yili-bahar-donemi-yatay-gecisleri-1543829186 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 114 [name_tr] => Öğrenci İşleri Direktörlüğü [url] => oim [type] => ) ) [pages] => Array ( [3663] => Array ( [id] => 3663 [title_tr] => Yatay Geçişler [parent_id] => [site_id] => 114 [external_link] => javascript:; [lft] => 137 [rgt] => 158 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3663 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4865 [title_tr] => 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları [title_en] => 2019- 2020 Academic Year Fall Semester Student Transfer [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"tab","module_class":"tabGray","content":[{"title":"EK MADDE 1'E G\u00d6RE YATAY GE\u00c7\u0130\u015e","content":{"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"table","content":{"ths":["Tarihler","A\u00e7\u0131klama"],"rows":[["

23 Aral\u0131k 2019   -  10 Ocak 2020<\/strong><\/p>","Ba\u015fvurular"],["

20 Ocak 2020<\/strong><\/p>","

\u0130ngilizce yeterlik s\u0131nav\u0131
\n[Saat: 10:00 (9:30'da s\u0131nav binas\u0131nda bulunulmas\u0131 gerekmektedir.)]
\n[Yer:   Yabanc\u0131 Diller  Yüksek Okulu]<\/strong><\/p>"],["

23 Ocak 2020<\/strong><\/p>","\u0130ngilizce yeterlik s\u0131nav\u0131 sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n duyurulmas\u0131"],["

31 Ocak 2020<\/strong><\/p>","Ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n ilan\u0131"],["

03 \u015eubat 2020   -  07 \u015eubat 2020<\/strong><\/p>","Kesin Kay\u0131tlar\u00a0"],["

05 \u015eubat 2020   -  07 \u015eubat 2020<\/strong><\/p>","Ders Kay\u0131tlar\u0131"],["

10 \u015eubat 2020<\/strong><\/p>","Derslerin Ba\u015flamas\u0131"]],"module_class":"tableRed","standards":["table-bordered","table-striped","table-hover"],"dataTable":false}}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h3","content":"Ba\u015fvuru Ko\u015fullar\u0131"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

 <\/p>\n\n