Ders Kaydı İşlemleri Hakkında Bilgi - 17 09 2019

Ders Kaydı İşlemleri Hakkında Bilgi:

 

Ders kaydınızı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları dikkatlice takip ediniz:

1.) Ders kaydını gerçekleştirmek için ilk olarak atacs.atilim.edu.tr internet sayfasına giriniz. (Sisteme giriş yapabilmek için Öğrenci İşleri’nin temin ettiği kullanıcı adı ve şifresine ihtiyacınız bulunmaktadır.)

2.) “Öğrenci” başlığı altından sisteme giriş yapınız (“Fakülteler/Yüksek Okullar/Enstitüler” ibaresine tıklayarak).

3.) “Ders Kayıt & Mezuniyet İşlemlerim” başlığı üzerinden “Ders Kaydı İşlemlerim” menüsüne giriş yapınız. Bu sayfada satırlar halinde düzenlenmiş listeden derslerinize kayıt olunuz. Alacağınız tüm derslere kayıt olduktan sonra sayfanın altında yer alan kayıt sepetinizi kaydediniz.

4.) Yeni kayıt olan 1. Sınıf öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıdaki gibidir:

- KAM 101: Siyaset Bilimine Giriş I

- KAM 105: Sosyolojiye Giriş (Şube 1 ya da 2)

- IKT 101: İktisada Giriş I (Şube 4)

- KAM 141: Kamusal Akıl Stüdyosu I

- HIST 101: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Şube 2)

- ENG 121: Temel İngilizce I (Şube 5)

Not: Dersin doğru şubesine kayıt olduğunuzdan emin olunuz.

5.) Kayıt sepetine eklediğiniz dersleri kontrol edip doğruluğundan emin olduğunuzda akademik danışman onayına gönderiniz. (Ders kaydınızı akademik danışman onayına göndermediğiniz takdirde işleminiz tamamlanmaz.)

6.) Belirli aralıklarla ATACS’a tekrar girerek danışman onayının verilip verilmediğini kontrol ediniz. Onay verildiyse ders kayıt işleminiz tamamlanmış demektir. (Ders kaydınızın onaylanmadığı durumlarda yapmanız gereken düzeltmeleri belirten bir sistem mesajı alacaksınız. Buradaki talimatlara uyarak ders kaydınızı yenileyiniz.)

7.) ATACS ders kaydı işlemleri hakkında detaylı bilgi için ders kayıt kılavuzunu inceleyiniz: https://www.atilim.edu.tr/files/sbeformlar/Ders_Kayit_Kilavuzu.pdf

8.) Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi topluluğuna üye olmayı unutmayınız! (https://www.facebook.com/groups/104367159629892)

 

 

 

Yeni döneminizde başarılar dileriz!

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6936 [site_id] => 42 [title_tr] => Ders Kaydı İşlemleri Hakkında Bilgi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Ders Kaydı İşlemleri Hakkında Bilgi:

 

Ders kaydınızı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları dikkatlice takip ediniz:

1.) Ders kaydını gerçekleştirmek için ilk olarak atacs.atilim.edu.tr internet sayfasına giriniz. (Sisteme giriş yapabilmek için Öğrenci İşleri’nin temin ettiği kullanıcı adı ve şifresine ihtiyacınız bulunmaktadır.)

2.) “Öğrenci” başlığı altından sisteme giriş yapınız (“Fakülteler/Yüksek Okullar/Enstitüler” ibaresine tıklayarak).

3.) “Ders Kayıt & Mezuniyet İşlemlerim” başlığı üzerinden “Ders Kaydı İşlemlerim” menüsüne giriş yapınız. Bu sayfada satırlar halinde düzenlenmiş listeden derslerinize kayıt olunuz. Alacağınız tüm derslere kayıt olduktan sonra sayfanın altında yer alan kayıt sepetinizi kaydediniz.

4.) Yeni kayıt olan 1. Sınıf öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıdaki gibidir:

- KAM 101: Siyaset Bilimine Giriş I

- KAM 105: Sosyolojiye Giriş (Şube 1 ya da 2)

- IKT 101: İktisada Giriş I (Şube 4)

- KAM 141: Kamusal Akıl Stüdyosu I

- HIST 101: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Şube 2)

- ENG 121: Temel İngilizce I (Şube 5)

Not: Dersin doğru şubesine kayıt olduğunuzdan emin olunuz.

5.) Kayıt sepetine eklediğiniz dersleri kontrol edip doğruluğundan emin olduğunuzda akademik danışman onayına gönderiniz. (Ders kaydınızı akademik danışman onayına göndermediğiniz takdirde işleminiz tamamlanmaz.)

6.) Belirli aralıklarla ATACS’a tekrar girerek danışman onayının verilip verilmediğini kontrol ediniz. Onay verildiyse ders kayıt işleminiz tamamlanmış demektir. (Ders kaydınızın onaylanmadığı durumlarda yapmanız gereken düzeltmeleri belirten bir sistem mesajı alacaksınız. Buradaki talimatlara uyarak ders kaydınızı yenileyiniz.)

7.) ATACS ders kaydı işlemleri hakkında detaylı bilgi için ders kayıt kılavuzunu inceleyiniz: https://www.atilim.edu.tr/files/sbeformlar/Ders_Kayit_Kilavuzu.pdf

8.) Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi topluluğuna üye olmayı unutmayınız! (https://www.facebook.com/groups/104367159629892)

 

 

 

Yeni döneminizde başarılar dileriz!

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-09-17 10:30:23 [end] => 2019-09-30 10:30:23 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-17 07:32:10 [updated_at] => 2019-09-18 07:40:49 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ders-kaydi-islemleri-hakkinda-bilgi-1568705530 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) [1] => Array ( [id] => 42 [name_tr] => Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi [url] => pol [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6936 [site_id] => 42 [title_tr] => Ders Kaydı İşlemleri Hakkında Bilgi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Ders Kayd\u0131 \u0130\u015flemleri Hakk\u0131nda Bilgi:<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ders kayd\u0131n\u0131z\u0131 gerçekle\u015ftirmek için a\u015fa\u011f\u0131daki ad\u0131mlar\u0131 dikkatlice takip ediniz:<\/p>\n\n

1.)<\/strong> Ders kayd\u0131n\u0131 gerçekle\u015ftirmek için ilk olarak atacs.atilim.edu.tr<\/a> internet sayfas\u0131na giriniz. (Sisteme giri\u015f yapabilmek için Ö\u011frenci \u0130\u015fleri’nin temin etti\u011fi kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 ve \u015fifresine ihtiyac\u0131n\u0131z bulunmaktad\u0131r.)<\/p>\n\n

2.)<\/strong> “Ö\u011frenci” ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131ndan sisteme giri\u015f yap\u0131n\u0131z (“Fakülteler\/Yüksek Okullar\/Enstitüler” ibaresine t\u0131klayarak).<\/p>\n\n

3.)<\/strong> “Ders Kay\u0131t & Mezuniyet \u0130\u015flemlerim” ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 üzerinden “Ders Kayd\u0131 \u0130\u015flemlerim” menüsüne giri\u015f yap\u0131n\u0131z. Bu sayfada sat\u0131rlar halinde düzenlenmi\u015f listeden derslerinize kay\u0131t olunuz. Alaca\u011f\u0131n\u0131z tüm derslere kay\u0131t olduktan sonra sayfan\u0131n alt\u0131nda yer alan kay\u0131t sepetinizi kaydediniz.<\/p>\n\n

4.)<\/strong> Yeni kay\u0131t olan 1. S\u0131n\u0131f ö\u011frencilerinin almas\u0131 gereken dersler a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir:<\/p>\n\n

- KAM 101: Siyaset Bilimine Giri\u015f I<\/p>\n\n

- KAM 105: Sosyolojiye Giri\u015f (\u015eube 1 ya da 2)<\/strong><\/p>\n\n

- IKT 101: \u0130ktisada Giri\u015f I (\u015eube 4)<\/strong><\/p>\n\n

- KAM 141: Kamusal Ak\u0131l Stüdyosu I<\/p>\n\n

- HIST 101: Atatürk \u0130lkeleri ve \u0130nk\u0131lap Tarihi I (\u015eube 2)<\/strong><\/p>\n\n

- ENG 121: Temel \u0130ngilizce I (\u015eube 5)<\/strong><\/p>\n\n

Not: Dersin do\u011fru \u015fubesine kay\u0131t oldu\u011funuzdan emin olunuz.<\/p>\n\n

5.)<\/strong> Kay\u0131t sepetine ekledi\u011finiz dersleri kontrol edip do\u011frulu\u011fundan emin oldu\u011funuzda akademik dan\u0131\u015fman onay\u0131na gönderiniz. (Ders kayd\u0131n\u0131z\u0131 akademik dan\u0131\u015fman onay\u0131na göndermedi\u011finiz takdirde i\u015fleminiz tamamlanmaz.)<\/p>\n\n

6.)<\/strong> Belirli aral\u0131klarla ATACS’a tekrar girerek dan\u0131\u015fman onay\u0131n\u0131n verilip verilmedi\u011fini kontrol ediniz. Onay verildiyse ders kay\u0131t i\u015fleminiz tamamlanm\u0131\u015f demektir. (Ders kayd\u0131n\u0131z\u0131n onaylanmad\u0131\u011f\u0131 durumlarda yapman\u0131z gereken düzeltmeleri belirten bir sistem mesaj\u0131 alacaks\u0131n\u0131z. Buradaki talimatlara uyarak ders kayd\u0131n\u0131z\u0131 yenileyiniz.)<\/p>\n\n

7.)<\/strong> ATACS ders kayd\u0131 i\u015flemleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi için ders kay\u0131t k\u0131lavuzunu inceleyiniz: https:\/\/www.atilim.edu.tr\/files\/sbeformlar\/Ders_Kayit_Kilavuzu.pdf<\/a><\/p>\n\n

8.)<\/strong> At\u0131l\u0131m Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi toplulu\u011funa üye olmay\u0131 unutmay\u0131n\u0131z! (https:\/\/www.facebook.com\/groups\/104367159629892<\/a>)<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yeni döneminizde ba\u015far\u0131lar dileriz!<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-09-17 10:30:23 [end] => 2019-09-30 10:30:23 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-09-17 07:32:10 [updated_at] => 2019-09-18 07:40:49 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ders-kaydi-islemleri-hakkinda-bilgi-1568705530 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 42 [name_tr] => Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi [name_en] => Political Science and Public Administration [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi [slug_en] => political-science-and-public-administration [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/1519398398-kamu_yonetim_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":128429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/1519398398-kamu_yonetim_bolum.jpg"},"caption":"1519398398-kamu_yonetim_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/1519398398-kamu_yonetim_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/siyasetbilimi_kamuyonetimi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":43698,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/siyasetbilimi_kamuyonetimi.jpg"},"caption":"siyasetbilimi_kamuyonetimi.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/siyasetbilimi_kamuyonetimi.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 18:58:16 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 75 [rgt] => 76 [depth] => 2 [color] => [url] => pol [home_page_id] => 75 [atacs_id] => 5185 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => 154 [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 51 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 42 [name_tr] => Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi [name_en] => Political Science and Public Administration [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi [slug_en] => political-science-and-public-administration [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/1519398398-kamu_yonetim_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":128429,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/1519398398-kamu_yonetim_bolum.jpg"},"caption":"1519398398-kamu_yonetim_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/1519398398-kamu_yonetim_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/siyasetbilimi_kamuyonetimi.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":43698,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/siyasetbilimi_kamuyonetimi.jpg"},"caption":"siyasetbilimi_kamuyonetimi.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi\/siyasetbilimi_kamuyonetimi.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 18:58:16 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 75 [rgt] => 76 [depth] => 2 [color] => [url] => pol [home_page_id] => 75 [atacs_id] => 5185 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => 154 [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 51 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1