2022-2023 BAHAR DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS PROGRAMI (30/01/2023-13:00)
23.01.2023

Ders programında güncellemeler olabilmektedir. Lütfen kontrol ediniz. Derslik bilgileri ders kayıtlarından sonra duyurulacaktır.