Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantımızı Gerçekleştirdik - 16 11 2018

Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantımızı Gerçekleştirdik

15 Kasım 2018 Perşembe tarihinde Orhan Zaim Konferans Salonu'nda, Medicana International Ankara Hastanesi işbirliğinde düzenlediğimiz "Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantısı"'nı gerçekleştirdik. Konuşmacılarımız Dr. Ulaş Sezener ve Medicana International Ankara Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Hemşire Necla Özşeker'e ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.

Toplantımızda paylaşılan bazı değerli bilgiler:

Organ yetmezliği ya da kaybı nedeni ile yaşamı tehdit altında olan bireylerin hayatlarını kurtarmak, yaşam süresi ve kalitesini artırmak ancak organ nakli ile mümkün olmaktadır. Organ nakli ile hastalar ikinci bir yaşam şansı elde etmektedirler. Ülkemizde kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, gözün kornea tabakası, kas ve kemik iliği başarıyla nakledilebilmektedir. Organ naklinin yüz güldüren sonuçları bu işlemin daha yaygın uygulanmasını sağlamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan 2015 faaliyet raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 120 bin kişi organ nakli ile bir kez daha yaşam şansı bulmuşlardır. DSÖ 2015 yılı verilerine göre toplam 31.812 aktif donör bulunmaktadır. Türkiye’de ise organ bağışı ve nakli ile ilgili veri tabanı Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı veri tabanından elde edilen bilgilere göre, ülkemizde organ nakli bekleyen aktif hasta sayısı yaklaşık 25 bin iken, 2018 yılında yapılan nakil işlem sayısı yalnızca 4.762dir.

Teknolojik alandaki gelişmeler doğrultusunda organ naklinde büyük gelişmeler yaşanmasına rağmen organ naklinin gerçekleşmesinde en önemli aşama ve en önemli engel, nakledilecek organın temin edilmesidir. Gelişmiş ülkelerde organ gereksinimlerinin çoğu kadavra donörlerden sağlanırken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde temel sorun alanlarından biri kadavra organ nakli sayısının yeterli düzeyde olmamasıdır. 2008- 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 27.621 nakil işleminden 20.826’sının canlı nakil iken yalnızca 6.795 naklin kadavradan yapılabildiği görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı 2018 Kasım ayı resmi verilerine göre bu tarihe kadar 391.236 kişi organ bağışında bulunmuştur. Fakat halen nakil listesinde organ bekleyen 25.868 kişi bulunmaktadır. Bu rakamlar Türkiye'de organ bağışının istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde yetersiz organ bağışı oranları, organ nakillerinin önünde hala ciddi bir engeldir. Birçok insan sosyo-kültürel, ekonomik, dini nedenlerle organlarını veya bir yakınının organlarını bağışlamak istememektedir. Bu nedenler arasına organ bağışı ile ilgili bilgi eksikliğini de eklemek gerekmektedir.

Türkiye’de organ bağışı ve nakli sayılarının yetersizliği son dönem organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Hayatlarında yeni bir umut için organ bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde toplumun organ bağışı konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak için bizlere de önemli görevler düşmektedir. Organ bağışlarını arttırabilmek için, toplumun bu konudaki yetersiz bilgisinin ve olumsuz tutumunun giderilmesi, bu alanda oluşmuş engellerin aşılması, organ bağışı farkındalığının geliştirilmesi ve toplumun organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında, yeni umutlar dileğiyle!