TURK401 dersi vize mazeret sınavı duyurusu- Prof. Dr. Ahmet Kıymaz - 21 12 2020

401-1, 401-4, 401-6, 401-7 ŞUBELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ TÜRK DİLİ 1 (TURK 401) DERSİ ARA SINAV (VİZE) MAZERET SINAVI DUYURUSU

Değerli öğrenciler, TURK 401 dersinin 2020-2021 Güz Dönemi VİZE MAZERET (TELAFİ) SINAVI 30 Aralık 2020’de saat 19.30-20.00 saatleri arasındaMoodle’daki TURK 401 dersi içinde yer alan “Vize Mazeret Sınavı” bölümünden, aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

VİZE SINAVINA GİRENLER, VİZE MAZERET SINAVINA GİREMEYECEKTİR.

Vize Mazeret Sınavı'na, çeşitli sorunlar nedeniyle (geç kayıt, sağlık gibi) Vize Sınavına giremeyen öğrenciler katılabilecektir. Bu durumda olan öğrencilerimizin sınava tanımlanabilmesi için, 28 Aralık 2020 saat 13.00’ye kadarÖĞRENCİ NUMARASI, AD-SOYADI VE GİRECEĞİ DERSİN KODUNU e-posta ile “ahmet.kiymaz@parttime.atilim.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Vize Mazeret Sınavı, uzaktan online şeklinde, test olarak uygulanacak ve puanları eşit olan 20 soru sorulacaktır. 40 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav süresi: 30 dakikadır.

Sınava girmek için gerekli teknik altyapının (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) hazırlanmasının, öğrencilerimizin sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır.

SINAVDA SORUMLU OLDUĞUNUZ KONU BAŞLIKLARI:

  • Dil, Dil - Kültür İlişkisi, Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Tanımı ve Sınıflandırılması, Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Türk Lehçeleri.
  • Türkçe İlk Yazılı Metinler ve Hitabetler (Orhun Anıtları, Uygurca Dinî Metinler, Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat'it Türk, Atabetü'l Hakayık, Dedem Korkut Hikâyeleri), Yazar ve Eserlerin Genel Nitelikleri.
  • SES BİLGİSİ (Fonetik), Türkçenin Ses Özellikleri, Ünlüler-Ünsüzler, Ses Olayları. Ses Özelliklerine Göre Kökeni Türkçe Olan Kelime Çözümlemeleri.
  • BİÇİM BİLGİSİ (Morfoloji), Kelime, Kelime Kök ve Ekleri, Yapım ve Çekimleri, Fiil Çatıları, Kelime Grupları (Tamlamalar), Kök ve Ek Çözümlemesi.
  • ANLAM BİLGİSİ (Semantik), Temel Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Anlam Daralması, Anlam Genişlemesi, Anlam İyileşmesi, Anlam Kötüleşmesi, Sesteşlik, Anlam Zıtlığı, Argo, Deyimler, Atasözleri vb.
  • CÜMLE BİLGİSİ (Sentaks), Cümlenin Tanımı, Cümlenin Ögeleri, Cümle Çeşitleri, Ögelerine ve çeşitlerine göre Cümle Çözümlemesi.

Yukarıda belirttiğim konularla ilgili olarak ders dokümanları (word, pdf, powerpoint, video, deneme testleri vb.), MOODLE'da yüklüdür.

Sınav sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar, “ahmet.kiymaz@parttime.atilim.edu.tr” adresine SINAV ANINDA yazılmalıdır. Sınav sırasında, yaşanabilecek olumsuzluklar gibi konularda sizlere yapılacak duyuruları, Moodle'daki duyurulardan takip etmeniz gereklidir.

Sınav notunuzu, cevaplarınızı ve doğru cevapları, sınava girdiğiniz “Vize Mazeret Sınavı”  bölümünden, sınav bitiminde öğrenebilirsiniz. Başarılar…

Prof. Dr. Ahmet KIYMAZ