Değerli Atılımlılar,

Spor salonumuz yeni düzenlemeler (alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallar) ile 22 Ekim Perşembe günü açılıyor.

Spor Faaliyetleri Müdürlüğü