Prof. Dr. Mustafa Fevzi SARGON / Bölüm Başkanı

mustafa.sargon@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6145


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Makroskopik (gross) Anatomi, Klinik Anatomi, Transmisyon Elektron Mikroskopi, Taramalı Elektron Mikroskopi, Radyolojik Anatomi, Plastinasyon, Vücut Akupunkturu, Kulak Akupunkturu, Akupressür.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Necla TÜLEK

necla.tulek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Antimikrobiyal Direnç, İnfeksiyon İmmünolojisi, Göç ve İnfeksiyon Hastalıkları, Aşılar ve Erişkin Bağışıklama, HIV/AIDS, Hepatit Virüsleri/Viral Hepatitler, Zoonotik Ajanlar.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nedret KILIÇ

nedret.kilic@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6147


Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: The Victoria University of Manchester

Araştırma Konuları : Oksidatif Stres ve İlişkili Enzim Aktiviteleri, Kanser Biyokimyası ve Fizyolojisi, Egzersiz Biyokimyası, Enzim Kinetikleri, Diyabet ve Komplikasyonları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğan DURSUN

ali.dursun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6154


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Aralıklı hipoksi, Egzersiz, Metabolik sendrom, Diabetes mellitus ve obezite gibi metabolik bozukluklar, Diyabetik iskelet kası atrofisi, Diyabetik kardiyomiyopati, İskemi reperfüzyon, Total oksidan / Antioksidan durum, Eritrosit deformitesi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sevil KÖSE

sevil.kose@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6144


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kök Hücre, Nanoteknoloji, Nanotıp, Doku Mühendisliği, Mezenkimal Kök Hücre, Endokannabinoidler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YIĞMAN

zeynep.yigman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6150


Lisans, Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kök Hücre Biyolojisi, Göbek Kordonu Stroması Mezenkimal Kök Hücreleri, Rejeneratif Tıp/ Kök Hücre Tedavileri, Üreme Tıbbı.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Özge BOYACIOĞLU

ozge.boyacioglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6151


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kanser Biyolojisi, Biyomateryal-Hücre Etkileşimi, Hücre Biyolojisi, Hücre Kültürü, İlaç Geliştirme, Nanopartiküller, Akciğer Kanseri, Kannabinoid/Endokannabinoidler, Histoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Sinem Nur İPLİKCİ

sinem.iplikci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6153


Lisans: Ahi Evran Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anatomi, Anatomik İşaretlerle Yüz Yaşlanmasının Ölçümü, Yüz Yaşlanmasının Anatomisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Selin ÖNEN

selin.onen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6151


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kök hücreler, Hücre ve organ kültürü, Mikroakışkanlar, Kokültür (Hücre-hücre etkileşimleri), Testis mikroçevresi ve infertilite, Spermatogonyal kök hücreler, Mezenkimal kök hücreler, Histoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Mahir Can ŞENKUŞ

mahir.senkus@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 6153


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zooloji, Filogeni, İnsan Fizyolojisi, Klasik PZR, Western Blotlama Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

nesrin.cobanoglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Ayşe Selda TEKİNER

selda.tekiner@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00