Misyonumuz

Atılım, bilginin üretilmesine ve uygulanmasına adanmış, öğrenci merkezli bir araştırma üniversitesidir. Tıp Fakültesinin misyonu ulusal, bölgesel, küresel boyutlarda toplum sağlığını korumayı ve mükemmele ulaştırmayı hedefleyen, üniversitenin misyonuna sadık, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip ve bağımsız düşünebilen çağdaş hekim - bilim insanı yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Ülkenin en seçkin tıp bilimleri araştırma merkezlerinden biri olmak için; Profesyonellik, Mükemmellik ve Takım Çalışması üzerinden öğrenmeye, çalışmaya ve araştırmaya yardımcı olan işlevsel, güvenli ve rahat bir ortam sağlamak, tıp alanındaki lider bilim insanlarını çekmek, onlara ilham vermek ve yetiştirmektir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4651 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission - Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Misyonumuz

Atılım, bilginin üretilmesine ve uygulanmasına adanmış, öğrenci merkezli bir araştırma üniversitesidir. Tıp Fakültesinin misyonu ulusal, bölgesel, küresel boyutlarda toplum sağlığını korumayı ve mükemmele ulaştırmayı hedefleyen, üniversitenin misyonuna sadık, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip ve bağımsız düşünebilen çağdaş hekim - bilim insanı yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Ülkenin en seçkin tıp bilimleri araştırma merkezlerinden biri olmak için; Profesyonellik, Mükemmellik ve Takım Çalışması üzerinden öğrenmeye, çalışmaya ve araştırmaya yardımcı olan işlevsel, güvenli ve rahat bir ortam sağlamak, tıp alanındaki lider bilim insanlarını çekmek, onlara ilham vermek ve yetiştirmektir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Mission

To graduate modern medical doctors and scientists who aim to protect and perfect public health at national, regional and global level, adhere to the mission of the University, have lifelong learning enthusiasm and are able to think independently.

Vision

To attract and inspire leading scientists in the field of medicine and offer a functional, safe and comfortable environment boosting learning, working and searching by means of professionalism, excellence and teamwork in order to be one of the most prestigious medical research centers in the world.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 340 [start] => [end] => [created_at] => 2019-06-13 07:06:21 [updated_at] => 2019-06-13 07:07:25 [parent_id] => [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1560409581 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 340 [name_tr] => Tıp Fakültesi [url] => tip [type] => ) ) [pages] => Array ( [4381] => Array ( [id] => 4381 [title_tr] => Misyon - Vizyon [parent_id] => [site_id] => 340 [external_link] => /tip/page/4651/misyon---vizyon [lft] => 3 [rgt] => 23 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4381 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4651 [title_tr] => Misyon - Vizyon [title_en] => Mission - Vision [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Misyonumuz<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m, bilginin üretilmesine ve uygulanmas\u0131na adanm\u0131\u015f, ö\u011frenci merkezli bir ara\u015ft\u0131rma üniversitesidir. T\u0131p Fakültesinin misyonu ulusal, bölgesel, küresel boyutlarda toplum sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumay\u0131 ve mükemmele ula\u015ft\u0131rmay\u0131 hedefleyen, üniversitenin misyonuna sad\u0131k, ya\u015fam boyu ö\u011frenme becerisine sahip ve ba\u011f\u0131ms\u0131z dü\u015fünebilen ça\u011fda\u015f hekim - bilim insan\u0131 yeti\u015ftirmektir.<\/p>\n\n

Vizyonumuz<\/strong><\/p>\n\n

Ülkenin en seçkin t\u0131p bilimleri ara\u015ft\u0131rma merkezlerinden biri olmak için; Profesyonellik, Mükemmellik ve Tak\u0131m Çal\u0131\u015fmas\u0131 üzerinden ö\u011frenmeye, çal\u0131\u015fmaya ve ara\u015ft\u0131rmaya yard\u0131mc\u0131 olan i\u015flevsel, güvenli ve rahat bir ortam sa\u011flamak, t\u0131p alan\u0131ndaki lider bilim insanlar\u0131n\u0131 çekmek, onlara ilham vermek ve yeti\u015ftirmektir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Mission<\/strong><\/p>\n\n

To graduate modern medical doctors and scientists who aim to protect and perfect public health at national, regional and global level, adhere to the mission of the University, have lifelong learning enthusiasm and are able to think independently.<\/p>\n\n

Vision<\/strong><\/p>\n\n

To attract and inspire leading scientists in the field of medicine and offer a functional, safe and comfortable environment boosting learning, working and searching by means of professionalism, excellence and teamwork in order to be one of the most prestigious medical research centers in the world.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 340 [start] => [end] => [created_at] => 2019-06-13 07:06:21 [updated_at] => 2019-06-13 07:07:25 [parent_id] => [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1560409581 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 340 [url] => tip [name_tr] => Tıp Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 332 [rgt] => 333 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 340 [url] => tip [name_tr] => Tıp Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 332 [rgt] => 333 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1