Staj Açıklaması

  1. Öğrenci BP 206 aldığı dönemde STAJ yapmak için de iş yeri arar ve bulur. Stajı bitireceği tarihin FİNALLER öncesine denk gelmesi; Not olarak Transkriptine işlenmesi açısından önemlidir. Finallere kadar Stajını bitiremeyen öğrenci “NA” notu almaktadır. Mezun durumunda ise bu notu “S” oluncaya kadar bekler. Stajını Finaller sonrası bir sonraki akademik döneme kadar yapanlar Yönetim Kurulu kararı ile “S” veya “”U” notunu alırlar. Bir sonraki döneme sarkan stajlar eğer tek ders durumunda beklemede ise Tek Dersten Beklemeli duruma alınırlar.Tek Dersten beklemede ise ücretini yatırıp o dnemin sonunda Tek Dres Sınavları tarihinde bir not almaktadırlar.

  2. Staj yerini ayarlayan öğrenci Staja başlamasına en az 3 hafta kala Staj yapacağı yerden alacağı Kabul Yazısı ile bölüm başkanlığına bilgi verir ve gerekli formu doldurduktan sonra Çalışma Sigortasının Üniversite tarafından ödenmesine zaman vermiş olur.

  3. Staj Yapan öğrencinin çalışmaları Staj yaptığı kurumca resmi bir belge ile Üniversiteye sunulur ve öğrenci buna göre notunu alır.
  4. Stajdan muaf olma durumu olanlar; ki bu öğrenciler halen Bilişim Sektöründe çalışmakta veya uzunca süre Bilişim sektöründe çalışmışlar ise durumlarını “tevsik edici belge” ile Bölüm Başkanlığına bir “dilekçe” verirler ve onaylanırsa “S” notu ile muafiyetleri sağlanmaktadır.

Özalp TOZAN
Öğr.Gör.
Bölüm Başkanı

Staj Dosyaları

MYO Staj Yonergesi İndirmek İçin Tıklayın
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği İndirmek İçin Tıklayın
Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları Yönergesi İndirmek İçin Tıklayın
Yüksek Lisans Bitirme Projesi Örneği İndirmek İçin Tıklayın
BTP Staj Kurum Yazısı Formu İndirmek İçin Tıklayın
Örnek Staj Dosyası İndirmek İçin Tıklayın
Staj Raporu Formatı İndirmek İçin Tıklayın