Toplumumuzdaki korunmaya ve maddi-manevi yardımımıza ihtiyacı olan kesimlere ulaşmak, buna istinaden  çocuklara (sevgi evlerinde yaşayan, yardıma ihtiyacı olan, suça sürüklenen ve suç mağduru, hergün farklı bir kimlikle karşımıza çıkan çocuk işçiler),  yaşlılara, hayvanlara ve engelli bireylere ulaşmak hedef kitlelerimizin sorunlarını dile getirmek, toplumu bilinçlendirmek ile çözüm önerileri üretmeyi amaçlıyoruz.

Haberler

Etkinlikler

1. Oturum: Metal Şekillendirme Analizleri (5 Ekim), 2. Oturum: Eklemeli İmalat ve Kaynak Analizleri (7 Ekim)

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürlüğü
Online
05-07 Ekim 2021, 13:00 - 16:00