Yönetim Kurulu:

Ad-Soyadı

Bölüm

Topluluk Başkanı:

Cem Koluaçık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Üye:

İlkem Binbirçiçek

Hukuk

Üye:

Esil Salimoğlu

Psikoloji

Üye:

Rümeysa Ergün

Bilişim Sistemleri Müh

Üye:

Selin Ulusoy

Bilişim Sistemleri Müh.
Üye: Ayşe Bahar Ünver  Yazılım Müh.

Üye:

Melisa Kuvvetli

Uluslararası İlişkiler

Üye:

Aslı Fidan

Hukuk

Üye:

Emirhan Kaneroğlu

Tıp

Üye:

Sümeyra Demirtaş

Tıp

Akademik Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Kumru Kılıçoğlu Yılmaz