Mühendislik Fakültesi Lisans Öğrencileri için Yaz Stajı Duyurusu
29.06.2020

Sevgili Mühendislik Fakültesi öğrencileri,

Covid-19 pandemisinden dolayı önceliğimizin sağlık olduğunu unutmadan daha “normal” bir hayata evrilmeye çalışıyoruz.  Böyle bir dönemde yaz stajları konusunda hem tereddütlerinizi gidermek, hem de karşılaşabileceğiniz güçlükler konusunda olası ön çözümler üretmek için staj yapacak öğrencilerimizle 2020 yaz stajlarına özgü  bazı uygulamaları paylaşmak istiyoruz. Birinci madde dışındaki hususların bölümlere göre farklılık gösterebileceğini ve bölüm onayıyla gerçekleşeceğinin altını çizmek isteriz:

  1. Üniversite açılıncaya kadar ıslak imzalı staj başvuru belgelerini kişisel olarak getirmek yerine, staj evraklarının taratılmış kopyalarıyla staj başvuru işlemlerinizi bölümlerinize yapabileceksiniz. İmzalı staj başvuru belgelerinin taratılmış (ya da fotoğrafı çekilmiş) kopyalarını bölümünüzün ayrıca duyuracağı şekilde Bölüm Staj Koordinatörünüze e-posta ile ya da Moodle’daki bölüm staj dersleri üzerinden yükleyerek yollamanız gerekmektedir. Üniversite açıldığı zaman staj başvuru belgelerinin ıslak imzalı orijinal kopyalarını Bölüm Staj Koordinatörlerine imzalatmanız beklenmektedir.
  2. Yaz stajlarınızı onay aldığınız firmalarda, finallerin bitiş tarihi olan 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren yapabileceksiniz. Finalleri daha evvel bittiği için daha erken staja başlamak isteyenlerin durumları bölümlerince onaylanacaktır.
  3. Yaz stajlarınızı fiziki olarak firmada yapabileceğiniz gibi, bölümün onay vermesi ve firmanın da uygun görmesi durumunda uzaktan çalışmayla veya bu iki durumun uygun bir kombinasyonuyla yapmanız uygundur.
  4. Yaz okulunda ders alan ve aynı zamanda staj yapan öğrencilerimizin bölümlerinin uygun gördüğü şekilde (örneğin ders başına haftada bir gün staja gidemedikleri varsayılarak) toplam staj süresinin uzatılması mümkün olabilecektir.
  5. Özellikle  pandemi kaynaklı mücbir sebeplerden Bölüm Staj koordinatörü aracılığıyla Dekanlık Staj koordinatörü onayı şartıyla, aynı işyerinde stajın bölünebilmesine de onay almak mümkün olabilecektir.
  6. Yaz stajlarını anlaştıkları firmaların durumundan dolayı yazın daha geç başlayarak yapabilme zorunda olan öğrencilerimiz Bölüm Staj Koordinatörlerinin onayıyla Güz 2020-2021 döneminde ekle-bırak dönemini geçmeyecek şekilde stajlarını tamamlayabileceklerdir.  Yazın staj yeri bulamadığı için ara tatilde staj yapma durumunda kalan öğrencilerimizin de, Bahar 2020-2021 döneminde yine ekle-bırak dönemini geçmeyecek şekilde stajlarını tamamlayabilmelerine olanak sağlanacaktır.
  7. Mezuniyet durumunda olup (Güz 2020-2021 dönemi sonunda mezun olacaklar dahil) staj yeri bulamayan öğrencilerimize  staj yeri ayarlamada bölümlerince olabildiğince aktif destek sağlanacak; gerekiyorsa,  bu öğrencilerin, uzaktan veya kampüse lisans öğrencilerinin gelmesine izin verilebildiği taktirde yüzyüze,  Atılım Üniversitesinin uygun bir araştırma ve idari biriminde veya bölüm öğretim elemanlarınca önerilen ve bölüm başkanlığınca uygun görülen bir projede staj yapmalarına olanak sağlanacaktır.
  8. Yukardaki maddeler dışında ortaya çıkabilecek durumlarda Bölüm Başkanlıkları karar verecektir.

       Hepinize sınavlarınızda başarılar, aileniz ve sevdiklerinizle sağlıklı bir yaz dileriz.

(Bu metin mühendislik fakültesi web sayfasından alınmıştır !)