LAP - Undergraduate Research ProjectsApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 945 [title_tr] => LAP - Lisans Araştırma Projeleri [title_en] => LAP - Undergraduate Research Projects [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi tarafından 2012 yılından itibaren desteklenen Lisans Araştırma Projeleri programı özellikle Üniversitemizin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu program kapsamında geliştirilen projelerin destek süresi ilgili akademik takvim yılı kadardır. LAP desteği, bir öğretim elemanı tarafından önerilen araştırma konusu çerçevesinde öğrenci takımları tarafından gerçekleştirilen projeler için sağlanan destektir.

Üniversitemizin en az ikinci sınıfta okuyan lisans öğrencileri bursiyer veya gönüllü olarak projelere başvurabilir ve seçilen öğrenciler proje takımlarında yer alabilir.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/lap-–-lisans-arastirma-projeleri-1517410924/1519827579-lisans_Arastirma_proj.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 120256 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/lap-–-lisans-arastirma-projeleri-1517410924/1519827579-lisans_Arastirma_proj.jpg ) [caption] => 1519827579-lisans_Arastirma_proj.jpg [width] => 1960px [height] => 500px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/lap-–-lisans-arastirma-projeleri-1517410924/1519827579-lisans_Arastirma_proj.jpg ) ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-16 16:10:22 [updated_at] => 2019-09-23 10:13:04 [parent_id] => 943 [lft] => 22 [rgt] => 27 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => lap-–-lisans-arastirma-projeleri-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_en] => Research [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( [943] => Array ( [id] => 943 [title_en] => Internal Support Programs [parent_id] => [site_id] => 51 [external_link] => [lft] => 21 [rgt] => 50 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 943 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 945 [title_tr] => LAP - Lisans Araştırma Projeleri [title_en] => LAP - Undergraduate Research Projects [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi taraf\u0131ndan 2012 y\u0131l\u0131ndan itibaren desteklenen Lisans Ara\u015ft\u0131rma Projeleri program\u0131 özellikle Üniversitemizin stratejik plan\u0131na ve ara\u015ft\u0131rma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinler aras\u0131 ve çok disiplinli ara\u015ft\u0131rma düzeyini yükseltmek, yayg\u0131n bir lisans ara\u015ft\u0131rma kültürü yaratmak, ara\u015ft\u0131rma projelerinde tak\u0131m çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 desteklemek, ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ve yarat\u0131c\u0131 ö\u011frenciler yeti\u015ftirmek amac\u0131yla geli\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Bu program kapsam\u0131nda geli\u015ftirilen projelerin destek süresi ilgili akademik takvim y\u0131l\u0131 kadard\u0131r. LAP deste\u011fi, bir ö\u011fretim eleman\u0131 taraf\u0131ndan önerilen ara\u015ft\u0131rma konusu çerçevesinde ö\u011frenci tak\u0131mlar\u0131 taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilen projeler için sa\u011flanan destektir.<\/p>\n\n

Üniversitemizin en az ikinci s\u0131n\u0131fta okuyan lisans ö\u011frencileri bursiyer veya gönüllü olarak projelere ba\u015fvurabilir ve seçilen ö\u011frenciler proje tak\u0131mlar\u0131nda yer alabilir.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/pages\/lap-\u2013-lisans-arastirma-projeleri-1517410924\/1519827579-lisans_Arastirma_proj.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":120256,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/lap-\u2013-lisans-arastirma-projeleri-1517410924\/1519827579-lisans_Arastirma_proj.jpg"},"caption":"1519827579-lisans_Arastirma_proj.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/lap-\u2013-lisans-arastirma-projeleri-1517410924\/1519827579-lisans_Arastirma_proj.jpg"}]} [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-16 16:10:22 [updated_at] => 2019-09-23 10:13:04 [parent_id] => 943 [lft] => 22 [rgt] => 27 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => lap-–-lisans-arastirma-projeleri-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_en] => Research [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_en] => Research [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1